Jari Niemelä

Rehtoreita vaihtuu ja jatkaa

Keväällä on tehty runsaasti yliopistojen rehtoreitten valintoja. Helsingin yliopistossa vaihtuu rehtori. Yliopiston hallitus valitsi uudeksi rehtoriksi professori Jari Niemelän. Viisivuotinen kausi alkaa elokuun alusta.

Niemelä (60) toimii tällä hetkellä Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin (Helsinki Institute of Sustainability Science HELSUS) johtajana. Hän on kaupunkiekologian professori ja toiminut Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaanina vuosina 2004—2017.

Helsingin yliopisto julkisti rehtorivalinnan vaiheita hieman ”karsintakilpailun” tyyliin. Yliopiston nykyinen rehtori Jukka Kola oli mukana vielä rehtorikandidaattien viiden kärjessä, mutta ei enää niiden kolmen joukossa, joista hallitus 25.4. valitsi uuden rehtorin. Kolme muuta lopullisessa äänestyksessä mukana ollutta olivat Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusjohtaja Outi Vaarala.

Helsingin yliopiston kanssa samalla viikolla rehtorista päätti myös uuden Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitus. Uuden Tampereen yliopiston rehtoriksi valittiin Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja, professori Mari Walls. Hänestä on esittely lehden sivulla 20.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtorina jatkaa Juha- Matti Saksa. Hän on toiminut rehtorina vuodesta 2016. Saksa (43) on työskennellyt samassa yliopistossa aiemmin myös provostina, hallintojohtajana ja professorina.Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 9