Hallitusten päätöksiä

YLL:n hallitus 26.4.2019

 • Jatkoi neuvottelutavoitteiden asetantaa.
 • Sai selvityksen ajankohtaisista asioista tekijänoikeuslainsäädännössä.
 • Päätti kutsua liittokokouksen koolle.
 • Sai juhlatoimikunnalta selvityksen ajankohtaisesta suunnittelutilanteesta ja päätti juhlakirjan painosmäärästä.
 • Päätti Pedaforumiin osallistumisesta.

YLL:n hallitus 17.5.2019

 • Sai selvityksen OAJ :n valtuuston kokouksesta.
 • Merkitsi tiedoksi OAJ :n tiede- ja innovaatiopoliittiset linjaukset.
 • Jatkoi jäsenkyselyn tulosten analyysia.
 • Aloitti Yliopistopäivien suunnittelun.
 • Sai selvityksen ajankohtaisesta talouskehityksestä.

Professoriliiton hallitus 17.5.2019

 • Käsitteli liiton esityksiä hallitusohjelmakirjauksiksi.
 • Käsitteli ajankohtaista työmarkkinatilannetta.
 • Käsitteli liiton tilaamaa tenure track -selvitystä.
 • Käsitteli henkilöstöasioita.
 • Merkitsi tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen valituslupahakemukseen koskien Tampereen korkeakoulusäätiön konsistorin päätöksiä.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: HY:n johto, TAU :n johto, Sivistystyönantajat, Unifi, vihreät.

Tieteentekijöiden liiton hallitus 17.5.2019

 • Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus hallitusneuvotteluista. Päätettiin liiton lausunnon sisällöstä hallitusohjelmaneuvottelijoiden toimittamaan kysymykseen.
 • Kuultiin selvitys yliopistosektorin neuvottelutilanteesta. Päätettiin asettaa kesäkuun kokouksessa liiton yliopistojen työehtosopimuskantoja valmisteleva työryhmä.
 • Merkittiin tiedoksi lukuisa joukko tapaamisia ja tilaisuuksia, joissa liiton edustajat ovat olleet puhumassa tai mukana järjestelyissä eri puolilla maata.
 • Todettiin liiton toimiston muuton tilanne. Toimisto muuttaa Akavataloon 24.5.
 • Tehtiin päätöksiä uusista jäsenpalveluista.
 • Vuoden tieteentekijän tai tieteenteon valinnan esiraatiin nimettiin varapuheenjohtaja Mikko Jakonen, hallituksen jäsen Lotta Alhonnoro sekä viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen.
 • Merkittiin tiedoksi jäsensegmentointihankkeen tulokset.
 • Merkittiin tiedoksi syyskauden tapahtumia, mm. luottamusmiespäivät 24.-25.10. ja International University -seminaari 25.10. Syysliittokokous pidetään 23.11.


Painetussa lehdessä sivu 54