Kysymys-vastaus Kristiina Mäkelä

Aalto-yliopistossa ulkomaisen akateemisen henkilökunnan osuus on jo 40%. Tenure trackille hakeneista peräti 70% on ulkomaisia. Yhdeksän vuoden aikana tenure -urapolulle on tehty yhteensä 268 nimitystä. Pysyvään (full tai associate) professuuriin on nimitetty 67 henkilöä viime vuoden loppuun mennessä. Acatiimi kysyi provosti Kristiina Mäkelältä Aallon henkilöstöasioista.

1) Toimit puheenjohtajana OKM:n visiotyön Hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt -työryhmässä. Mitkä työryhmän ehdotuksista toivoisit toteutettavaksi mahdollisimman pian?

— Mielestäni kaikki ryhmän ehdotukset on mahdollista toteuttaa kohtuullisen nopeasti, tai ainakin laittaa ne liikkeelle. Esimerkiksi opiskelijoiden hyvinvointi on tärkeä ajankohtainen asia.

2) Kuinka paljon Aalto-yliopistossa on ulkomaalaistaustaisia henkilöitä a) väitöskirjatutkijoina b) tenure trackilla? Mitkä katsot keskeisiksi syiksi, että heitä on näinkin paljon?

— Aalto-yliopiston väitöskirjatutkijoista puolet ja tenure track -järjestelmässä olevista kolmannes on ulkomaalaistaustaisia. Ulkomaisen akateemisen henkilökunnan osuus oli 40 % vuonna 2018.

Aalto-yliopisto ja täällä tehtävä tutkimus ja opetus herättävät kansainvälistä kiinnostusta, ja noin 70 % tenure trackillemme hakeneista on ulkomaisia. Valitsemme hakijoista parhaat, sillä tutkimuksessa ja opetuksessa osaaminen on kansallisuutta tärkeämpää.

3) Aalto-yliopisto otti ensimmäisten yliopistojen joukossa tenure-urapolun käyttöön v. 2013. Kuinka moni henkilö on näinä vuosina läpäissyt polun eli saanut nimityksen pysyvään professoriuuteen (full) ja kuinka moni on syystä tai toisesta tippunut polulta. Kuinka monta henkilöä on tällä hetkellä sijoitettuna polulle?

— Aalto-yliopisto otti tenure-urapolun käyttöön vuonna 2010. Yli yhdeksän vuoden aikana on tehty yhteensä 268 nimitystä. Pysyvään (full tai associate) professuuriin on nimitetty 67 henkilöä vuoden 2018 loppuun mennessä. Näistä osa on rekrytoitu suoraan pysyvään tehtävään ja osa on edennyt urapolun kautta.

Tenure trackille nimitetyistä (määräaikaisista) 15 henkilöä on lähtenyt Aalto-yliopistosta ennen vakinaistamista johtuen arvioinnista, houkuttelevan toisen tehtävän saamisesta muualta, tai muista (henkilökohtaisista) syistä.

Vuoden 2018 lopussa tenure trackillä oli yhteensä 142 (määräaikaista) henkilöä.

4) Montako Professor of Practice -nimitystä on Aallossa? Miksi yliopistossa on heitä aika paljon?

— Vuoden 2018 lopussa Aalto-yliopistossa oli lähes 440 professoria, joista Professor of Practice –nimike oli vajaalla 50 henkilöllä. Tällaisten elinkeinoelämän tai julkisen sektorin asiantuntijoiden kautta voimme tuoda monipuolista ja ajankohtaista osaamista ja yhteistyöverkostoja ympäröivästä yhteiskunnasta opetuksemme ja tutkimuksemme vahvistamiseksi.Kristiina Mäkelä on toiminut Aaltoyliopiston provostina vuoden 2017 lopusta. Kauppakorkeakoulussa hänen tutkimuksen liittyy työn muutokseen ja henkilöstöjohtamiseen.


Teksti Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 12