Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 21.8.2020

 • Käsitteli liiton talousasioita.
 • Käsitteli liiton toiminnan painopisteitä vuonna 2021.
 • Päätti nimetä Avoimen tieteen seuranta -työryhmään Petri Mäntysaaren.
 • Päätti pitää liiton varsinaisen kokouksen 9.10.2020 etäkokouksena.
 • Merkitsi tiedoksi maan hallituksen lisätalousarvion (2.6.2020) ja VM:n ehdotuksen vuoden 2021 talousarvioksi (13.8.2020).
 • Merkitsi tiedoksi, että puheenjohtaja Kivistö-Rahnasto toimii Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 -verkoston jäsenenä ja toiminnanjohtaja Niemelä varajäsenenä.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Unifi, tiede- ja kulttuuriministeri, OKM:n kansliapäällikkö, TY:n rehtoraatti.
 • Merkitsi tiedoksi liiton kommentit Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansalliselle ohjausryhmälle oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksista.
 • Merkitsi tiedoksi selvityksen korkeakoulujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Tieteentekijöiden hallitus 5.6.2020

Tieteentekijöiden hallitus kokoontui perjantaina 5. kesäkuuta 2020 etäyhteyksin. Kokouksessa käytiin läpi

 • koronatilannetta yliopistoissa ja muilla työpaikoilla.
 • Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskuksen yt-menettelyn tilannetta.
 • Marinin hallituksen lisätalousarviota ja korkeakoulutuksen merkittäviä lisäyksiä
 • kuultiin OKM:n ylijohtajan tilannekatsaus.
 • liiton jäsenistölle teettämän koronakyselyn tulokset sekä yhdistyskäsikirjan luonnos.
 • Päätettiin liittokokousedustajista Akavan 25.8.2020 kokoukseen sekä liiton uramalleja ja määräaikaisuuksia tarkastelevan TES-taustatyöryhmän täydentämisestä sekä hallituksen elokuun seminaarin ohjelmasta.

YLL:n hallitus 12.6.2020

 • Päätti YLL:n lausunnosta avoimista oppimateriaaleista.
 • Kutsui liittokokouksen koolle 13.8.
 • Suunnitteli Pedaforumiin osallistumista.
 • Kävi palautekeskustelun YLL:n jäsenille suunnatusta webinaarista.
 • Sai selvityksen korona-ajan aiheuttamista muutoksista opetustoiminnassa.

YLL:n hallitus 13.8.2020

YLL:n uusi hallitus järjestäytyi 13.8. Kokouksessa hallitus

 • Nimitti liiton valmisteluelimet ja edustukset eri valmisteluelimissä.
 • Sai selvityksen liiton ajankohtaisesta taloustilanteesta.
 • Päätti hallituksen työskentelystä alkavalla hallituskaudella


Painetussa lehdessä sivu 54