VM esittää lisärahaa tutkimusyhteistyöhön ja Suomen Akatemialle

Valtiovarainministeriö esittää budjettiehdotuksessaan, että yrityksille myönnettäisiin 50 prosentin ylimääräinen verovähennys korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä tehtyjen tutkimus- ja innovaatiohankkeiden menoista. Verovähennys olisi voimassa vuosina 2021–2024.

Yliopistoille VM ei olisi antamassa lisärahaa tänä vuonna palautunutta 2,2 prosentin indeksikorotusta lukuun ottamatta. Suomen Akatemian määrärahoja VM sen sijaan nostaisi 46 miljoonaa euroa tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Korotus on samaa kokoluokkaa kuin opetus- ja kulttuuriministeriö esittää omassa budjettiehdotuksessaan.

Akatemia on saanut kuluvan vuoden kevään ja kesän lisätalousarvioissa 29 miljoonaa euroa mm. koronatutkimukseen. Jos tämän summan ottaa huomioon, rahoitus kasvaisi 17 miljoonaa euroa. Lisärahaa on VM:n ehdotuksessa jyvitetty mm. koronavirustutkimukseen (4 milj. eur), ilmastonmuutokseen liittyvään tutkimukseen (2 Me), kriisi- ja huoltovarmuustutkimukseen (7 Me) ja uuteen lippulaivahakuun (10 Me).

Professoriliiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelä kiittää esitystä Suomen Akatemian lisärahoituksesta ja tutkimusyhteistyön verovähennysoikeudesta.

— Valitettavasti TKI-panosten osuus BKT:sta ei nouse. Lisäksi EU:n tutkimusrahoituksen mahdollinen lasku heikentää tutkimuksen kokonaisrahoitusta.

Kyseessä on vasta yhden ministeriön ehdotus. Ensi vuoden budjetista neuvottelu jatkuu hallituksen budjettiriihessä syyskuun 14. ja 15. päivä.Painetussa lehdessä sivu 10