Vierailevien luennoijien matkakulut verovapaiksi

Verohallinnon tuore ohje on aiheuttanut sekaannusta, koska se on tuonut esille aiempia maksukäytäntöjen virheitä.

Verottaja antoi vuodenvaihteessa uuden ohjeen, jonka mukaan vierailevien luennoijien matkakorvaukset voi maksaa verovapaasti. Muutos ei ole kaikissa yliopistoissa aiheuttanut helpotusta, vaan epäselvyyttä.

Osa luennoijien matkakorvauksista on loppunut kokonaan uuden ohjeistuksen jälkeen – ja osasta matkakorvauksista on alkanut vasta nyt mennä veroa. Mistä verouudistuksessa oikein on kysymys, Helsingin yliopiston työsuhdeasiainpäällikkö Eija Mallenius?

— Matkakulut voidaan korvata verovapaasti vain vieraileville luennoijille, jotka tekevät lyhyitä vierailuluentoja. Esimerkiksi Turusta voi tulla professori pitämään kahden tunnin luennon Helsinkiin jossain opintokokonaisuudessa. Mutta jos opettaa kokonaisen kurssin, tehdään tavallisesti tuntiopettajan työsopimus, eikä kyse ole näin ollen vierailusta.

Mallenius painottaa, että matkakorvaukset ovat olleet jo pitkään veronalaisia varsinaiseen henkilökuntaan kuuluville työntekijöille. Verottajan aiemman ohjeen mukaan matkakorvaus oli aina verotettavaa tuloa.

— Me maksamme pääasiassa vain verovapaita vierailevien luennoijien matkakustannusten korvauksia. Eihän yliopisto maksa muillekaan työntekijöille kodin ja työpaikan välisiä kustannuksia. Jos kustannan ne itse, voin tehdä matkakustannusvaateen verottajalle, mutta toki siellä on 750 euron omavastuu, Mallenius selittää Helsingin yliopiston käytäntöjä.

On tulkinnanvaraista, kuka on verottajan tarkoittama vieraileva luennoija. Sen takia käytännöt vaihtelevat. Joissakin yliopistoissa ja tiedekunnissa voidaan maksaa tuntiopettajille yliopistokaupunkien välisiä verovapaita matkakorvauksia ja toisissa taas ei.

— Tulkinnassa pitää miettiä vierailun kestoa. Jo sillä voi olla merkitystä, onko kyseessä pidempi kurssi, jolla ollaan jatkuvasti läsnä, Mallenius sanoo.

Ovatko yliopistot toimineet väärin, jos matkakorvaus on maksettu aiemmin verottomasti säännöllistä opetustyötä tekevälle opettajalle?

— Aiemminkin ne olisi pitänyt korvata aina verollisena, mutta siinä on voinut olla vaihtelua. Jos palkkiolomakkeessa on tietty korvausmäärä, emme me välttämättä tiedä, mikä osa siinä on matkakorvausta ja mikä varsinaista tuntipalkkiota, Mallenius selittää.Teksti Hertta-Mari Kaukonen

Painetussa lehdessä sivu 14