Muistokirjoitus

Pentti Pesonen 1931-2020

Yliopistonlehtori Pentti Pesonen kuoli 20.4. 2020 pitkäaikaiseen sairauteen 88 vuoden ikäisenä. Hän oli syntynyt Helsingissä 16. kesäkuuta 1931.

Valmistuttuaan ylioppilaaksi Jyväskylän lyseosta vuonna 1950 Pesonen alkoi opiskella Helsingin yliopistossa romaanista filologiaa sivuaineenaan mm. arabia. 1960-luvulla hän toimi Ranskan suurlähetystössä lehdistöavustajana ja kääntäjänä. Elämäntyönsä hän teki HY:n romaanisen filologian lehtorina vuosina 1966-1994. Vuosien kuluessa hänen opetustaan seurasi usea opiskelijasukupolvi; uransa loppupuolella Pesonen saattoikin todeta, että hänen silloisista, nuoremmista kollegoistaan lähes kaikki olivat olleet hänen oppilaitaan. Pesonen oli niitä opettajia, jotka opiskelijat muistavat vielä vuosien päästä: hän oli vaativa, mutta kannustava.

Yliopistoura oli kuitenkin vain yksi osa Pesosen lukuisista aktiviteeteista. Ajantasaista ranska–suomi- sanakirjaa oli kaivattu pitkään, kun Pesosen teos ilmestyi vuonna 1978 Otavan kustantamana. Sille antoivat persoonallisen lisän tekijää erityisesti kiinnostavien alojen, kuten lääketieteen ja slangin, termit. Sanakirjan laajennettu ja uudistettu laitos, Uusi ranskalais-suomalainen sanakirja ilmestyi vuonna 2006 (Finn Lectura). Sen laatimisessa oli korvaamattomana yhteistyökumppanina ja toisena tekijänä puoliso, maisteri Pirkko Pesonen. Aviopari jakoi tehtävän siten, että yhden nukkuessa toinen työsti sanakirjaa, joten hukka-aikaa ei ollut nimeksikään.

Yliopistonlehtoreiden elämään Pentti Pesonen vaikutti ratkaisevasti, kun 1960–70-lukujen taitteessa ehdotettiin lehtorien siirtämistä valtion virkamiehinä kokonaistyöaikaan. Järjestäytymättömillä lehtoreilla ei ollut edunvalvojia, joten HY:n lehtorit päättivät perustaa lehtoriyhdistyksen (HYL) ja valitsivat sen puheenjohtajaksi Pesosen. Kun sitten HYL liittyi Yliopistonlehtorien liittoon (YLL) ja sen kautta Akavaan, olivat neuvotteluyhteydet avautuneet. Pesonen toimi YLL:n puheenjohtajana vuosina 1976–1990 ja 1996 hänestä tuli sen kunniapuheenjohtaja.

Hän oli hyvä neuvottelija, rauhallinen, sitkeä ja tarvittaessa peräänantamaton. Lisäksi hän havaitsi ajoissa merkkejä jäsenten tulevaisuuteen vaikuttavista muutoksista, ja hänellä oli rohkeutta esittää liiton hallitukselle tarvittavia vaikeitakin päätöksiä. Koska hän osasi perustella ehdotuksensa hyvin, hän sai useimmiten toteuttaa ne.

Erityisesti kieliaineissa yliopistonlehtorit ovat aina laatineet kirjallisia oppimateriaaleja. YLL:n puheenjohtajana Pesonen esitti vuonna 1985 oman kustantamon perustamista. Finn Lecturaksi nimetty yhtiö toimi alkuaikoina toimistotehtäviä lukuun ottamatta lähes yhden miehen voimin. Toimitusjohtaja Pesonen piti yllä yhteyksiä, hankki käsikirjoituksia ja neuvotteli sopimuksia. Toiminnan laajetessa yhtiöstä tuli laadukas pienkustantamo. Kustannusosakeyhtiö Otava osti sen osakekannan 2018. Pesosen työntäyteiseen elämään kuului kuusilapsinen perhe, filateliaharrastus ja tietenkin koirat, jotka olivat lähes perheenjäsenen asemassa.


Pentti Pesonen


Juhani Henttula
Elina Suomela-Härmä
Seija Tiisala

Kirjoittajat ovat Pentti Pesosen oppilaita ja kollegoita.

Painetussa lehdessä sivu 47