Hallitusten päätöksiä

Tieteentekijöiden hallitus 21.5.2021

 • Sai katsauksen liiton korkeakoulu- ja tiedepoliittisten tavoitteiden etenemiseen ja puoliväliriihen tuloksiin sekä OKM:n tutkijanuratyöryhmän tilanteeseen.
 • Käsitteli luonnosta liiton uramallikannoista.
 • Sai katsauksen jäsenistön kannalta merkittävistä ajankohtaisista edunvalvonnan asioista.
 • Päätti perustaa yhteisen yhdistyksen, Tiede ja Opetus ry:n, OAJ :n kanssa vahvistamaan erityisesti keskiryhmän asemaa yliopistoissa.
 • Merkitsi tiedoksi ajankohtaiset asiat Akavasta.
 • Asetti työryhmän valmistelemaan Tieteentekijöiden kielilinjauksia.
 • Merkitsi tiedoksi viimeaikaiset lausunnot: Sivistysvaliokunta, Teknologiatoimikunta ja korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma.

Tieteentekijöiden hallitus 11.6.2021

 • Toiminnanjohtaja Johanna Moisio esitteli Akava-yhteisön ajankohtaiset asiat.
 • Hyväksyttiin Tieteentekijöiden uramalleja ja määräaikaisuuksia koskevat linjaukset.
 • Asetettiin liiton TES- taustaryhmä yliopistojen yleisen työehtosopimuksen neuvottelukierroksen ajaksi.
 • Erityisasiantuntija Miia Ijäs-Idrobo kertoi jäsenistölle tehdyn koronakyselyn keskeisistä tuloksista. Liiton toinen korona-ajan jäsenkysely toteutettiin toukokuussa 2021, ja siinä kysyttiin mielipiteitä etenkin korona-ajan työskentelystä.
 • Päätettiin asettaa työryhmä päivittämään Tieteentekijöiden palkkiosuositus.
 • Tj Moisio esitteli toimintasuunnitelman puolivuotiskatsauksen sekä Tieteentekijöiden tapahtumakalenterin.
 • Käytiin läpi hallituksen seminaarin alustava ohjelma.
 • Tj Moisio kertoi OKM:n tutkijanuratyöryhmän johtopäätösten tilanteesta ja raportin julkaisusta.

Professoriliiton hallitus 28.5.2021

 • Käsitteli HY:n oikeuksiensiirtosopimuksen tilannetta ja tutkijan tekijänoikeutta.
 • Käsitteli järjestövalmiutta.
 • Käsitteli liiton jäsenneuvontaa.
 • Sai selvityksen tutkijanuratyöryhmän työskentelystä. Raportti julkistetaan kesäkuussa.
 • Merkitsi tiedoksi, että liiton puheenjohtaja on ollut kuultavana valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta.
 • Merkitsi tiedoksi, että hallituksen jäsen Petri Mäntysaari on valittu tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmän jäseneksi.
 • Merkitsi tiedoksi EUA :n raportit yliopistojen julkisen rahoituksen kehityksestä sekä tilastotietoa pohjoismaisesta yliopistorahoituksesta.
 • Merkitsi tiedoksi liiton kannanoton hallituksen kehysriiheen.
 • Merkitsi tiedoksi liiton antaman lausunnon valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: VY:n johto ja OY :n johto.
 • Merkitsi tiedoksi liiton kirjeen Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle dosenttinimikkeen käytöstä.

YLL:n hallitus 29.5.2021

 • Jatkoi seuraavan neuvottelukierroksen tavoiteasetantaa.
 • Sai selvityksen opettajarekisteristä ja päätti YLL:n kannoista.
 • Sai selvityksen opettajankulutuksen kehittämistavoitteista.
 • Sai selvityksen kotimaisten tiedejulkaisujen avoimesta saatavuudesta.
 • Sai selvityksen OAJ :n valtuuston ajankohtaisista asioista.

YLL:n hallitus 11.6.2021

 • Sai selvityksen OAJ :n Fiilismittarin tuloksista yliopistosektorilla.
 • Sai katsauksen koulutuspoliittisista asioista.
 • Merkitsi tiedoksi OAJ :n järjestörakenteen kehittämishankkeen ajankohtainen tilanteen.
 • Sai selvityksen paikallisesta järjestövalmiudesta.
 • Jatkoi Yliopistoseminaarin sisältöjen ideointia.


Painetussa lehdessä sivu 54