Kysely: Osa kärsii, osa kukoistaa etätöissä

Tieteentekijät ovat kokeneet koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan hivenen raskaammaksi kuin vuosi sitten, mutta keskimäärin ihmisten työhyvinvointi on pysynyt ennallaan. Näin kertoo Tieteentekijöiden toukokuussa toteutettu kysely. Edellinen vastaava kysely tehtiin toukokuussa 2020. Vastaajia oli kummassakin yli tuhat.

Keskiarvo peittää taakseen sen, että pandemia on kohdellut ihmisiä hyvin eri tavalla. Kaikista vastaajista 20 prosenttia koki työhyvinvointinsa nousseen, 42 prosenttia laskeneen. Osalle etätyön yleistyminen on ollut toivottu asia, joka on edistänyt työhyvinvointia ja työskentelyä. Osa taas toivoo paluuta työpaikalle ja pelkää työtilojen tulevaisuuden puolesta.

— Virtuaalisissa kohtaamisissa ei välity yhteisön hiljaista tietoa, eikä opiskelijoiden ohjaaminen Zoomin välityksellä vastaa aidosti kasvokkain käytävää keskustelua. Tiloilla on merkitystä paitsi tutkimus- ja opetustehtävissä työskentelevien myös opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta, Tieteentekijöiden puheenjohtaja Maija S. Peltola sanoo tiedotteessa.

Etätöistä on ollut harmia etenkin perheellisille ja pienissä asunnoissa asuville. Ulkomaalaistaustaiset vastaajat taas ovat kärsineet siitä, etteivät ole voineet matkustaa kotimaahansa. Joidenkin työnantajat ovat kieltäneet matkustamasta tai eivät ole sallineet etätyötä ulkomailta.Painetussa lehdessä sivu 14