5/10

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   
   

  Hallitusten päätökset

  Professoriliiton hallitus 17.5.2010

  • merkitsi tiedoksi yleisen työmarkkinatilanteen
  • merkitsi tiedoksi yliopistojen työmarkkinatilanteen
  • merkitsi tiedoksi yliopistobudjetin
  • keskusteli professoreiden tutkimuskausijärjestelmästä ja päätti asian jatkovalmistelusta
  • keskusteli professoreiden työnkuvasta ja päätti asian jatkovalmistelusta
  • keskusteli tietoliikennevälineiden hyväksikäyttämisestä kiireellisten kokousten osalta
  • keskusteli valtuuston varajäsenjärjestelmän kehittämisestä ja päätti asian jatkovalmistelusta
  • käsitteli liiton sijoitustoimintaa ja taloudellista tilannetta
  • merkitsi tiedoksi liittokokousjärjestelyt
  • merkitsi tiedoksi liiton antamat lausunnot

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 7.5.2010

  • kuuli selvityksen Akava-yhteisön kokouksista ja keskusteli Akavan hallitusohjelmatavoitteista
  • keskusteli yliopistoja koskevan työehtosopimuksen soveltamisesta
  • merkitsi tiedoksi Aalto-yliopiston palkkausjärjestelmää koskevan paikallissopimuksen tilanteen
  • päätti, että lähetetään yhdessä Professoriliiton kanssa kirjelmä yliopistoille työajan kohdentamisesta
  • keskusteli yliopistojen luottamusmiessopimuksista
  • merkitsi tiedoksi selvityksen yliopistojen yt-neuvottelutilanteesta
  • valisti työryhmän valmistelemaan Vuoden tieteentekijä –valinnan uudistamista
  • keskusteli yliopistojen määräaikaistilanteesta
  • päätti yhdistyksille myönnettävistä toimintaavustuksista
  • päätti, että syysliittokokous pidetään 27.11. Helsingissä
  • merkitsi tiedoksi, että liiton edustajat tapasivat 6.4. yhdessä Professoriliiton edustajien kanssa eduskunnan sivistysvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston edustajia
  • merkitsi tiedoksi liiton lausunnon ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa pohtineen työryhmän raportista
  • merkitsi tiedoksi liiton lausunnon opintojen nopeuttamistyöryhmän muistiosta

  Yliopistonlehtorienliiton hallitus 7.5.2010

  • sai selvityksen neuvotteluprosessista
  • sai selvityksen luottamusmiessopimuksista
  • merkitsi tiedoksi liiton antaman lausunnon OPM:n työryhmän muistiosta Ei paikoillenne, vaan valmiit, hep!
  • sai selvityksen valtakunnallisilta luottamusmiespäiviltä 22.-23.4.
  • merkitsi tiedoksi liiton koulutustilaisuudet
  • merkitsi tiedoksi Yliopisto-opetuksen kehittämisstipendi 2010 -hakemukset
  • merkitsi tiedoksi OAJ:n hallituksen kokouksen 25/ 2008-2010