5/10

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Yliopistojen autonomian aitous puhututti kevätseminaarin osallistujia.

   

  Yliopistojen autonomia on illuusio

  Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto antoivat ennen kevätseminaaria (23.4.) yhteisen tiedotteen Yliopistojen autonomia on illuusio. Ohessa kannanoton teksti.

  Yliopistouudistuksen päätavoitteena piti olla yliopistojen autonomisen aseman vahvistaminen. Viime aikoina on kuitenkin tullut esiin monia seikkoja, jotka ovat kaventamassa yliopistojen itsemääräämisoikeutta. Tieteentekijöiden liiton ja Professoriliiton mielestä autonomia on yliopistoille juhlapuheilla luotu illuusio.

  Opetusministeriö on kaavailemassa muutoksia opiskelijavalintoihin. Ylioppilastutkintotodistuksen painoarvoa lisättäisiin ja pääsykokeiden merkitystä haluttaisiin vähentää. Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto muistuttavat, että yliopistojen oikeus valita opiskelijansa kuuluu yliopistojen ydinautonomiaan.

  - Yliopistoissa tiedetään parhaiten, millainen valintamenetelmä sopii millekin alalle. Siksi olikin erikoista, että opiskelijavalintoihin liittyvää uudistusta ei ollut pohtimassa yhtään yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvaa, liitot ihmettelevät.

  Myös yliopistojen rahoitukseen liittyy elementtejä, jotka heikentävät autonomista asemaa. Vaikka rahoitusmallia on uudistettu, suurin osa yliopistojen rahoituksesta määräytyy edelleen tutkintomäärien perusteella. Opetusministeriö määrittelee kehittämissuunnitelmassa koulutusalakohtaiset aloittajatavoitteet. Lisäksi koulutuksen ennakointiluvuista päätetään pitkälti muualla kuin yliopistoissa.

  Vaikka yliopistot erotettiin valtiosta tämän vuoden alusta, valtionhallinnon tuottavuusohjelma vie yliopistojen rahoituksesta tänä vuonna 23 miljoonaa euroa. Rahoitusahdinko onkin ajanut monet yliopistot irtisanomisiin ja määräaikaisuuksien lopettamisiin.

  - Näyttää pahasti siltä, että yt-neuvottelut ja irtisanomiset ovat tänä keväänä tulleet yliopistoihin jäädäkseen. Näissä ikävissä asioissa päättäjät vetäytyvät vastuusta ja auliisti muistuttavat, että yliopistolain yhteydessä yliopistot saivat oikeuden päättää omista asioistaan. He unohtavat, että valtion rahoituksen niukkuus on ajanut yliopistot väen vähentämisiin.

  - Päättäjät edellyttävät, että opiskelijat valmistuisivat nopeammin. Silti yliopistot on pakotettu toimenpiteisiin, joissa henkilöstöä ollaan vähentämässä. Opintoaikoja pystyttäisiin lyhentämään, jos opetus- ja tutkimushenkilöstöä olisi nykyistä enemmän, liitot muistuttavat.