5/13

 • pääsivu
 • sisällys
 • Tapani Kaakkuriniemi
  ordförande,
  Forskarförbundet

   

  Forskning: till nytta eller till skada?

  Vilket är syftet med forskning? Varför utforskar man saker och fenomen? En trivial förklaring är att syftet är att producera objektiv information, eller att rentav finna sanningen om det som utforskas. En relativist torde dock påstå att sanningen kanske aldrig kan uppnås, eller att det samtidigt kan finnas flera sanningar.

  Under vintern visade de politiska beslutfattarna ett ovanligt aktivt intresse för de statliga forskningsanstalternas position. Just när universiteten har hunnit privatiseras står tydligen dessa anstalter i turen att ”reformeras”.

  I de anstalter som lyder under Social- och hälsovårdsministeriet har man helt befogat känt oro inför framtiden. För ett par veckor sedan ordnade personalorganisationerna vid Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet, Strålsäkerhetscentralen och FPA en demonstration då Jyrki Katainens regering ville dra av 30 miljoner från anstalternas budget och använda pengarna till något vettigare. Dessförinnan hade samtliga huvudförtroendemän vid nämnda anstalter skickat ett öppet brev till regeringen och krävt att nedskärningarna skulle slopas.

  I april inledde Statens tekniska forskningscentral VTT samarbetsförhandlingar med hela personalen. VTT har meddelat att då finansieringen krymper med 40 milj. måste cirka 200 av de 2880 anställda sägas upp. Det har blivit allt svårare att skaffa forskningsuppdrag, och då merparten av budgeten består av personalkostnader har nedskärningen av personalen ansetts vara det enda alternativet.

  Även den betydelsefulla forskningsfinansiären Tekes håller på att förlora 60 miljoner. Den inflytelserika Teknologiindustrin anser linjedragningen vara obegriplig, även om den konstaterar att penningvärdet av de beställningar som de finska företagen tog emot i januari- mars sjönk med 16 % jämfört med år 2012.

  Samtidigt håller man på att slå ihop forskningsanstalterna till större enheter enligt samma modell som i Danmark.

  Det ser inte bra ut. Sammanlagt håller forskningsanstalterna på att förlora 12 miljoner; därtill förlorar alltså Tekes 60 milj. och Akademin ca 20 milj. Vart tar pengarna vägen? Tydligen tänker regeringen på allvar överföra — eller roffa — 200 miljoner euro s.a.s. åt sig själv. Regeringen vill inte medge att det i första hand är forskningsanstalterna som konkurrerar om EU-forskningsanslagen och därmed returnerar en del av Finlands medlemsavgifter till EU. Om denna bakström stannar av används en allt större andel av vår medlemsavgift till att finansiera innovationer och forskningsprojekt i andra länder.

  Regeringen har börjat tala om sk. strategisk forskning till vilken de nämnda 200 miljonerna skulle riktas. Alltså skulle vi ha tre slags forskning: egentlig vetenskaplig forskning, politiskt strategisk forsking och innovationsverksamhet. Statsministern har använt ordet ”nyttoforskning”, som om dagens vetenskapliga forskning var till skada.

  Statsrådets kansli vill leda den strategiska forskningen genom att grunda ett råd för ändamålet, och uppdraget att fatta besluten gällande finansieringen skulle ges till Finlands Akademi. Är meningen alltså att tvinga Akademin att varje gång underkasta sig den sittande regeringens strategi och preferenser?

  Vi får inte låta kunnandet försämras och färdigheterna försvinna.

  Naturligtvis kan man i en svår ekonomisk situation trycka på bromsen, såsom regeringen nu gör. Men är det möjligt att hitta ett annat sätt att göra finländarna till världens kunnigaste folk fram till år 2020? Det skulle innebära en satsning på forskning uttryckligen i svåra tider. Dessa tider är nu.

  Tapani Kaakkuriniemi
  ordförande,
  Forskarförbundet

  • Painetussa lehdessä sivu 5