5/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   
   

  Yliopistojen tulee päivittää turvallisuusohjeensa Internet-aikaan

  Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto lähettivät 20.5. Suomen yliopistot UNIFI ry:lle kirjelmän, jossa ne edellyttävät, että yliopistot täydentävät turvallisuusohjeensa ajan tasalle koskemaan tilanteita, joissa työntekijöiden henkilökohtaiseen turvallisuuteen kohdistuu uhkauksia verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

  Liitot ovat huolestuneita siitä, että yliopistojen henkilöstö on yhä useammin julkisen vihapuheen kohteena. Vihapuhetta ovat viime aikoina herättäneet erityisesti sellaiset yhteiskunnalliset tutkimusaiheet, jotka liittyvät rasismiin, ääriliikkeisiin, maahanmuuttoon tai monikulttuurisuuteen. Tutkijat saavat uhkauksia sähköpostiinsa, heistä kirjoitetaan loukkaavasti sosiaalisessa mediassa ja heistä laaditaan panettelevia vihasivustoja verkkoon. Myös perheitä on uhkailtu.

  Vihapuheen ja uhkausten seurauksena saattaa olla, että tutkijat eivät voi tai halua puhua tutkimusaiheistaan tai -tuloksistaan julkisuudessa. Tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä voi jäädä tutkimatta, jos yliopistojen henkilöstöllä on aihetta pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa puolesta. Opetus- ja tutkimushenkilöstöltä odotetaan kuitenkin asiantuntijuutensa perusteella osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

  Useilla yliopistoilla on jo turvallisuusohjeistoa aggressiivisten opiskelijoiden tai sivullisten varalle taikka uhkaavien fyysisten tilanteiden hoitamiseksi. Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto kiinnittävät kuitenkin huomiota siihen, että henkilökunnalla ei ole vielä turvallisuusohjeita henkilöön, henkilökohtaiseen elämään, kotiin tai perheeseen kohdistuvan vihan ja uhkailun varalle.

  Vihapuheen yleistymistä on käsitelty Acatiimin numerossa 2/2013. Itä-Suomen yliopiston henkilöstöjärjestöt julkaisivat asiasta kannanoton viime helmikuussa.

  Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 9