5/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Julkaisut yhteen portaaliin

  Juuli kokoaa yliopistojen koti- ja ulkomaisten julkaisujen viitetiedot yhteen käyttöliittymään. Tavoitteena on lisätä tutkimustoiminnan läpinäkyvyyttä. Nyt koossa on tiedot 32 000 julkaisusta.

  Kesäkuun alussa julkistettu julkaisutietoportaali Juuli sisältää tiedot yliopistojen kaikista tutkimusraporteista. Se on myös käyttöliittymä, joka tarjoaa välineet julkaisutietojen selailuun ja niistä tehtäviin hakuihin. Julkaisutietoja on mahdollista rajata nopeasti mm. yliopiston, tieteenalan, julkaisun kielen, julkaisufoorumiluokituksen tai julkaisutyypin mukaan. Juuli on vapaasti käytettävissä osoitteessa www.juuli.fi.

  Juuli kokoaa ensimmäistä kertaa yliopistojen koti- ja ulkomaisten julkaisujen viitetiedot kattavasti yhteen käyttöliittymään. Samoja tietoja löytyy mm. Artosta, Melindasta, Fennicasta ja kansainvälisistä viitetietokannoista kuten WoS ja Scopus, mutta niissä on paljon muitakin julkaisuja eivätkä ne kuitenkaan kata kaikkia suomalaisten tutkijoiden tutkimusraportteja.

  Juulista käyttäjä pääsee katsomaan samalla kertaa kaikkien suomalaisten yliopistojen kaikki julkaisut; samaan tulokseen kiinnostunut käyttäjä pääsee vain menemällä erikseen jokaisen yliopiston julkaisurekisteriin. Juuli nopeuttaa ja sujuvoittaa yliopistotutkimuksen tuloksista kiinnostuneen työtä.

  Juulissa on samat tiedot kuin opetus- ja kulttuuriministeriön Vipusessa (www.vipunen.fi), mutta Vipusen numerotietojen lisäksi Juuli tarjoaa mahdollisuuden päästä niiden taakse julkaisutason viitetietoihin ja monissa tapauksissa myös suoraan itse julkaisuihin.

  Taustalla uusi rahoitusmalli

  Käyttöliittymän on suunnitellut ja toteuttanut Kansalliskirjasto, jossa tekijöinä ovat olleet tietojärjestelmäasiantuntijat Jyrki Ilva ja Nicholas Volk. Hankkeen rahoittajana toimineen Opetusministeriön tavoitteena on lisätä yliopistojen tutkimus- ja julkaisutoiminnan läpinäkyvyyttä. Se liittyy ennen muuta voimakkaasti julkaisujen kasvaneeseen rooliin yliopistojen uudessa rahoitusmallissa, toteaa hankkeen opetusministeriön vastuuhenkilö opetusneuvos Olli Poropudas. Malli jakaa yliopistoille julkaisujen ja niiden saamien julkaisufoorumiluokkien perusteella vuosittain yli 200 miljoonaa euroa. On tärkeää, että julkaisuja koskevat tiedot ovat yhdenmukaisia ja luotettavia. Samoin on tärkeää, että yliopistot ja yliopistotutkijat tuntevat tutkimusrahoituksen tietopohjan ja voivat tarvittaessa kontrolloida itseään koskevia tietoja.

  Keskustelua on herättänyt se, että julkaisuportaalissa näkyvät myös yksittäisten julkaisujen saamat julkaisufoorumiluokat. Julkaisufoorumiluokan näkyvyydellä pyritään edistämään sitä, että yhä suurempi osa yliopistojen tutkimuksesta julkaistaan parhailla julkaisufoorumeilla. Olli Poropudas korostaa kuitenkin, että julkaisufoorumiluokka ei kuvaa julkaisun laatua, eikä sitä pidä käyttää esimerkiksi yliopistojen sisäisen rahanjaon kriteerinä. Julkaisufoorumiluokat toimivat rahoitusmallissa yliopistojen tasolla, mutta yksittäisten julkaisujen laatua ne eivät mittaa (ks. www.minedu.fi/OPM/Tiede/mittarit/?lang=fi).

  Ministeriö haluaa osallistua Juulilla myös valtionhallinnon avoimen datan politiikkaan. Avoimen datan politiikka tarkoittaa, että valtionhallinto avaa julkiseen käyttöön mahdollisimman suuren osan tiedonkeruidensa tuloksista.

  Myös tutkijat korostavat läpinäkyvyyttä

  Yliopistojen henkilökunnan näkemyksiä Juulista selvitettiin helmi-maaliskuussa Tampereen ja Turun yliopistoissa järjestetyllä koekäytöllä ja kyselyllä. Julkaisutietojen avointa saatavuutta pidettiin vastauksissa erittäin tärkeänä päämääränä, ja myös Juulin kaltaisen kansallisen palvelun olemassaololle löytyi vankka kannatus. Tämä näkyi monissa vastaajilta saaduissa kommenteissa, joissa korostettiin tutkimustoiminnan läpinäkyvyyden ja yliopistojen välisten vertailujen merkitystä. Myös julkaisutietojen esittämisen yhtenäisessä formaatissa ja laatuluokitusten mukaisesti nähtiin myös kannustavan tutkijoita miettimään julkaisemistaan ja julkaisukanaviaan aiempaa tarkemmin.

  Kehittämistarpeita

  Juuli on avaus kohti julkaisutietojen läpinäkyvyyttä, yhdenmukaisuutta ja luotettavuutta. Siinä on kuitenkin vielä kehitettävää. Juuli sisältää tällä hetkellä yliopistojen vuoden 2011 32.000 julkaisun tiedot. Kevään 2013 aikana yliopistoilta kerätyt vuoden 2012 julkaisutiedot lisätään mukaan ensi syksynä.

  Tavoitteena on tietojen reaaliaikainen päivittyminen, mutta tämä edellyttää yliopistojen julkaisurekisterien teknisten ratkaisujen ja tiedonkeruun prosessien merkittävää kehittämistä, mikä saattaa vaatia vielä aikaa. Yliopistojen tietojen lisäksi portaaliin tullaan lataamaan ammattikorkeakoulujen tiedot. Latausmahdollisuus tarjotaan myös yliopistosairaaloille ja valtion tutkimuslaitoksille.

  Juulissa julkaisujen tekijöitä ei vielä voida tunnistaa täsmällisesti. Samannimisiä tekijöitä ei ole käyttöliittymässä erotettu toisistaan, ja sama tekijän nimi saattaa joskus esiintyä eri muodoissa. Tekijöiden luotettava tunnistaminen edellyttäisi kansallisen tutkijarekisterin rakentamista tai tutkijakohtaisen tunnisteen kansallista käyttöönottoa.

  Lisätietoja: tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) ja opetusneuvos Olli Poropudas (olli.poropudas@minedu.fi)

  teksti Jyrki Ilva ja Olli Poropudas

  • Painetussa lehdessä sivu 14