5/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Piirrosvideo yliopistojen palkkausjärjestelmästä

  Yliopistojen palkkausjärjestelmään on viime vuosina tullut jatkuvasti uusia elementtejä, mm. vaativuuslisä ja suorituskorotus. Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto ovat teettäneet piirrosvideon, jossa avataan yliopistopalkkauksen muodostumista.

  Tutkijatohtori Vilma on uusi tutkimus- ja opetustehtäviin palkattu työntekijä. Puolen vuoden kuluttua työn aloittamisesta Vilman työn vaativuutta ja suoriutumistaan siinä arvioidaan uudelleen. Esimiehen esityksestä henkitaso nousee.

  ”seikkailevat” tietoasiantuntija Anne ja professori Kari. Muun henkilöstön järjestelmään lukeutuvan Annen tehtävänkuva on muuttunut vuosien varrella vaativammaksi ja hänelle on tullut esimiestehtäviä. Arviointiryhmän käsittelyn jälkeen Annelle ryhdytään maksamaan vaativuuslisää.

  Yliopistoissa käydään henkilökohtaisen suoriutumisen arviointikeskustelut kaikkien kanssa kahden vuoden välein. Ne ovat olleet käynnissä juuri tänä keväänä. Videolla Kari-professori valmistautuu keskusteluun arvioimalla etukäteen omaa suoriutumistaan suhteessa työsuunnitelmaan kirjattuihin tehtäviin. Arvioinnin perusteella Kari ei ihan yllä seuraavalle tasolle, mutta hänelle päätetään maksaa suorituskorotusta.

  Piirrosvideo löytyy Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton YouTube-kanavilta sekä liittojen verkkosivuilta. Lisäksi se on linkitetty Tieteentekijöiden liiton, Nuorten tutkijoiden klubin ja Acatiimin Facebook-sivuille.

  • Painetussa lehdessä sivu 16