5/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 3.5.2013

  • Käsitteli liiton sijoitustoimintaa.
  • Nimitti liiton vaalitoimikuntaan kokoonkutsujaksi Juhani Laurinkarin (ISY) sekä jäseniksi Eero Ropon (TaY) ja Päivi Hovi-Wasastjernan (Aalto).
  • Käsitteli opiskelijoiden osallistumista professorin valintaan. Liiton näkemyksen mukaan opiskelijoiden edustaja voi osallistua professorin valinnassa opetustaidon arvioimiseen. Muissa suhteissa opiskelijoiden edustajien osallistumiseen valintaan tulee suhtautua pidättyväisesti. Erityisesti tieteellisen/taiteellisen pätevyyden arviointiin opiskelija ei voi osallistua professorin valinnassa.
  • Käsitteli työmarkkinatilannetta.
  • Sai selvityksen liiton kansainvälisestä toiminnasta.
  • Merkitsi tiedoksi Sivistan ja järjestöjen yhteiset ohjeet yliopistoille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille.

  Tieteentekijöiden liiton hallitus hallitus 3.5.2013

  • Merkitsi tiedoksi arviot palkkojen ostovoiman kehityksestä 2013 ja 2014. Nettoreaalipalkan muutos on negatiivinen kaikilla tuloasteilla vuonna 2013.
  • Keskusteli järjestäytymisestä ammattiliittoihin ja yleisen järjestäytymisasteen laskusta keskusteli yliopistosektorin neuvottelutavoitteista, erityisesti palkkausjärjestelmää koskevista tavoitteista.
  • Päätti lähettää Suomen Akatemialle kirjeen koskien akatemiatutkijoiden valintaa ja aikarajoja tohtorintutkinnon suorittamisesta.
  • Merkitsi tiedoksi, että VTM Elina Katainen on asiamies Riku Matilaisen vuorotteluvapaan sijaisena 31.10. saakka.

  YLL:n hallitus 3.5.2013

  • Sai selvityksen työmarkkinaneuvotteluista.
  • Keskusteli OKM:n yliopistokierroksesta ja henkilöstön tapaamisista.
  • Sai selvityksen tekijänoikeuksien siirtosopimuksia ja totesi, että vastikkeettomia sopimuksia ei tule tehdä.
  • Merkitsi tiedoksi Ulkomaanlehtorien päivät Vaasassa 6. 8.8. ja Peda-forum -päivät Tampereella 21.22.8.
  • Jatkoi suunnittelua yliopistokoulutusta käsittelevän seminaarin 22.10. sekä OAJ:n Yliopistopäivien 15.-16.11. osalta.
  • Painetussa lehdessä sivu 46