Hallitusten päätöksiä

YLL:n hallitus 8.6.2018

 • Sai selvityksen neuvottelutilanteesta.
 • Merkittiin tiedoksi OAJ :n työolobarometri.
 • Päätettiin toteuttaa jäsenkysely.
 • Väistyvä puheenjohtaja Seppo Sainio päätti hallituskauden 2016-18 työskentelyn.

YLL:n hallitus 14.8.2018

 • YLL:n hallitus 2018-20 järjestäytyi puheenjohtaja Santeri Palviaisen johdolla.
 • Päätti perustaa tiedepoliittisen työryhmän hallituskaudelle.
 • Sai selvityksen Korkeakouluvisiotyön 2030 tilanteesta.

Professoriliiton hallitus 15.6.2018

 • Merkitsi tiedoksi seuraavat liiton antamat lausunnot: Tampere3-tutkimuksen valmisteluryhmälle luonnoksesta Tampereen yliopiston professorin vakinaistamispolusta, Taideyliopiston hallitukselle luonnoksesta Taideyliopiston mallista professorin vakinaistamispoluksi, eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
 • Hyväksyi liiton lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain muuttamisesta.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Suomen Akatemian johto, JY:n johto, TY:n johto, Luken pääjohtaja, Arenen toiminnanjohtaja, Akavan puheenjohtaja, OAJ :n puheenjohtaja.
 • Merkitsi tiedoksi liiton hallitusohjelmatavoitteet sekä lukuisat tapaamiset poliittisten päättäjien kanssa liiton hallitusohjelmatavoitteiden merkeissä.
 • Teki liiton sijoitustoimintaan liittyviä päätöksiä.
 • Sai raportin pohjoismaisesta yliopistosektorin ammattiliittojen kokouksesta, joka järjestettiin Turussa.

Tieteentekijöiden liiton hallitus 11.8.2018

 • Merkitsi tiedoksi Akava-yhteisön kokoukset ja syysliittokokouksen siirron marraskuun 19. päivään.
 • Keskusteli yliopistosektorin neuvottelutilanteesta, muun muassa OKM:n selvityksestä, jossa tarkasteltiin Suomen Akatemian yliopistoille myöntämän profilointirahoituksen vaikutuksia.
 • Tarkasteli opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluvisiotyön etenemistä.
 • Sai selvityksen opetus- ja kulttuuriministeriön pyytämästä yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muutosta koskevasta lausunnosta.
 • Valitsi liiton yhdistyskoordinaattoriksi FT Miia Ijäs-Idrobon.
 • Nimesi Vuoden tieteentekijän ja Tieteenteon, joista kerrotaan Tieteentekijöiden liiton luottamusmiespäivien yhteydessä 19.10.
 • Päivitti liiton sijoitusstrategian.
 • Merkitsi tiedoksi lukuisia poliitikkotapaamisia.


Painetussa lehdessä sivu 54