Printtilehti dominoi

Lukijatutkimuksen mukaan Acatiimi halutaan edelleen lukea postin kautta tulleena painettuna lehtenä. Yliopistoja tiedepolitiikka sekä rahoitus ovat lukijoita eniten kiinnostavat aihepiirit.

Acatiimin uusin lukijatutkimus toteutettiin toukokuussa numeron 3/2018 ilmestymisen jälkeen. Tätä edellinen lukijatutkimus teetettiin vuonna 2012. Molemmat teki Focus Master Oy. Firmalla on kokemusta monien ammatti- ja järjestölehtien vastaavista kyselyistä.

Vastauksia kertyi kaikkiaan 358 kpl. Näistä 304 tuli osoitteellisen kyselyn kautta ja 54 kaikille avoimen linkin kautta. Focus Master Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Lauhan mukaan aineistoa voidaan pitää varsin mittavana ja tulokset antavat luotettavan kuvan lehden tilanteesta.

Verkkoversio on etenkin arkisto

Yksi kiinnostavimpia kyselyyn liittyviä ennakkoodotuksia oli saada tietoa siitä, mikä painoarvo on printtilehdessä vai satsataanko jatkossa enemmän verkkoon (www.acatiimi.fi).

— Printtilehden lukeminen dominoi vahvasti lukijoiden tottumuksia. Aiemmin ennakoitu lukijoiden kiinnostus sähköistä sisältöä kohtaan ei ole realisoitunut käytännössä, Lauha kommentoi.

Vastaajista peräti 93 % lukee lehden printtinä, vain 2 % verkosta, 6 % sekä että. Verkkoversion hyöty nähdään etenkin vanhojen numeroiden arkistona. Monet pitivät tärkeänä myös sitä, että lehti löytyy aina verkosta, jos painettua Acatiimia ei ole käsillä.

Kyselyn mukaan koko lehden lukee 31 prosenttia. Osuus on hieman laskenut vuodesta 2012. Samalla pinnallisesti, vain otsikot pikaisesti silmäilevien osuus on vähän noussut.

— Muutoksista huolimatta tulokset ovat edelleen muihin jäsenlehtiin verrattuna hyvällä tasolla, Lauha toteaa.

Lukijaryhmien välillä on eroja. Aktiivisesti oman liittonsa toiminnassa mukana olevat lukevat lehden erityisen tarkasti. Professoriliiton jäsenet ovat muiden julkaisijaliittojen jäseniä aktiivisempia lukijoita. Työelämän ulkopuolella (eläkkeellä, apurahalla tai muusta syystä) olevat lukevat tarkemmin kuin työelämässä olevat.

Lehden vakiopalstoista seuratuin on pääkirjoitus.

— Pääkirjoituksen sijoittuminen seuratuimmaksi palstaksi on tavanomaisesta poikkeava tulos. Tutkijan näkökulmasta tämä kertoo tämäntyyppisen sisällön suuresta tarpeesta ja myös onnistuneista pääkirjoituksista, Lauha sanoo.

Luotettava ja ammattimaisesti toimitettu

Aihepiirien nelikenttä

Kuuden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna lehteä ja lukijasuhdetta käsitteleviä väittämiä arvioidaan nyt myönteisemmin. Etenkin lehden tarjoaman tiedon luotettavuus, ammattitaitoinen toimitus, lukijakunnan asemaan vaikuttavien asioiden seuraaminen, itselle tärkeiden asioiden käsittely saavat aiempaa parempia arvioita. Lehden ulkoasua pidettiin selkeänä.

Yliopistojen kansainvälistyessä Acatiimin englanninkielisten lukijoiden osuus kasvaa. Vaikka lehden englanninkielistä aineistoa on lisätty, ei sitä palautteen mukaan ole riittävästi. Englanninkieliseen kyselylomakkeeseen vastanneilta tuli kriittisintä palautetta.

Lehti sai nyt kouluarvosanaksi 7,9. Vuoden 2012 lukijatutkimuksessa se oli 8.

Lehti on kartalla lukijoiden mieltymyksistä

Lukijatutkimuksessa haluttiin kartoittaa myös sitä, mitä lukijat haluavat lehdestään lukea. Aika hyvin olemme ”kartalla”, koska eniten luetaan juttuja, jotka koskevat yliopisto- ja tiedepolitiikkaa, yliopistojen ja tutkimuksen rahoitusta, palkkaukseen ja työsuhteen ehtoihin liittyviä asioita sekä työmarkkina- ja edunvalvonta-asioita.

Aihepiirien kiinnostavuuden osalta julkaisijaliittojen jäsenten mieltymyksissä oli hieman eroja: Tieteentekijöiden liton jäsenten joukossa korostuu kiinnostus edunvalvontaan ja palkkaukseen sekä muualla kuin yliopistoissa tehtävää tutkimusta kohtaan. Professoriliiton jäseniä puolestaan kiinnostaa erityisesti yliopisto- ja tiedepolitiikka sekä rahoituskysymykset. Englanninkieliset lukijat toivovat lisää informaatiota eläkeasioista, työttömyysturvasta ja verotuksesta.


Kommentti: Vähemmän marinaa

Lämmin kiitos kaikille lukijatutkimukseen vastanneille! Tulosten mukaan olemme etupäässä oikealla tiellä, mutta aina löytyy kehitettävää.

Erityiskiitos kaikille avointa palautetta antaneille. Sitä tuli runsaasti. Aika monet näyttivät olevan sitä mieltä, että lehden sisältö on vähän liian negatiivissävytteinen, ainakin välillä. ”On hyvä, että hankalia ja ongelmallisiakin asioita käsitellään, mutta kun niitä pui arjessa jatkuvasti kollegojen kanssa, kaipaisi lehdeltä vielä nykyistä enemmän jotain uutta ja innostavaa sisältöä, joka saisi muistamaan, että tämän vuoksihan täällä uralla ollaan.”

Acatiimin julkaisijaliittojen jäsenet ovat yhteydessä liittojen toimistoihin usein juuri ongelmiensa vuoksi ja ehkä siksi tämä sävy korostuu myös lehdessä. Mieluusti otamme vastaan kaikki innostavat ja positiiviset juttuvinkit!

Kirsti Sintonen

Acatiimi lukijoiden mielestä

”Ehkä yleinen pieni raikastus olisi tarpeen: joskus lehti vaikuttaa siltä, että siellä puhuvat harmaat järjestöjäärät ikävistä asioista. Enemmän siis ehkä innovatiivisuutta, nuorten tieteentekijöiden esilletuomista, ja jäsenistön innostamista uudistautumiseen!”

”Kiitos Acatiimi-lehdestä, se on mielestäni todella hyvä! Minua kiinnostaa etenkin valtakunnan tason yliopistopolitiikka, jota on vaikea rivitutkijana ja liiton jäsenenä seurata.”

”Lehdessä on silloin tällöin, tai jopa usein, mielenkiintoisia juttuja, mutta sen yleisilme on, sorry, tylsä. En jaksa (enkä jaksanut työssä ollessani) paneutua juttuihin, joissa jokin paneeli jossain liittopäivillä vääntää jostain asiasta, ja sitten on paneelin/henkilön kuva kun se/hän vääntää.”

”Fortsätt med det ni gör. Det är en jävligt bra tidning!”

”I read the English-language articles if relevant. The main reason I don't read the magazine is because my Finnish is not good enough to read the printed copy. However, an online edition would easily be translated. So, if there were Englishsummaries, I would know if the article was relevant to me. Then, I would use google translate to read the article online.”

”Ehkä kuviin voisi panostaa vähän enemmän helppolukuisuuden nimissä.”

”Kirja-arviot ovat loistavia. Niistä tulee pitää kiinni.”


teksti Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 16