Kysymys-vastaus Jari Niemelä

Uusi rehtoraatti paneutuu ensi töikseen yhteisöllisyyden, työhyvinvoinnin ja työrauhan edistämiseen. Näin vakuuttaa Helsingin yliopiston uusi rehtori Jari Niemelä. Hän suitsuttaa kiitosta henkilökunnalle yliopiston hienoista sijoituksista tuoreissa yliopistovertailuissa.

1) Helsingin yliopisto on käynyt läpi mittavia muutoksia viime vuosina. Joko henkilöstöllä on rauha keskittyä varsinaisiin tehtäviinsä?

— Uuden rehtoraatin ensimmäisiä ja tärkeimpiä tehtäviä on paneutua yhteisöllisyyden, työhyvinvoinnin ja työrauhan edistämiseen. Toivomme myös, että henkilökunta ja opiskelijat osallistuvat aktiivisesti tähän työhön esim. osallistumalla kampustilaisuuksiin, joissa rehtoraatti jalkautuu keskustelemaan näistä asioista. On tärkeää, että jatkamme toimintamme kehittämistä koko ajan, mutta tavoitteena on tehdä tätä työtä yhdessä yhteisön kanssa työrauha varmistaen.

2) Viime vuoden puolella julkaistiin professori Sue Scottin raportti, jossa HY:n johto sai osakseen kovaakin kritiikkiä mm. siitä, että isot muutokset toteutettiin ”kertarytinällä”. Millä mielellä uusi rehtori lukee palautetta? Olisiko jotain voinut hoitaa toisin?

— Olen toiminut pitkään Helsingin yliopistossa, joten minulla on henkilökohtaisia kokemuksia näistä isoista muutoksista. Uudessa tehtävässäni luen Scottin raporttia nöyrällä mielellä ja pyrin ottamaan opiksi. Jälkikäteen voidaan aina arvioida ja arvostellakin tehtyjä muutostoimenpiteitä, mutta on syytä muistaa, että yliopisto on jo ryhtynyt toteuttamaan Scottin raportin suosituksia ja näiden toimenpiteiden toteutumista seurataan.

3) Taiwan-yliopistovertailussa Helsingin yliopisto on sijalla 79 ja uusimmassa Shanghain-rankingissä sijalla 57. Mihin hienot sijoitukset perustuvat?

—Noin korkeat sijoitukset maailmaan 16 000 yliopiston joukossa ovat todella upeita saavutuksia. Tästä kuuluu kiitos koko henkilökunnalle, jonka kovan työn ansiosta nämä hienot sijat on saavutettu. Toimintamme on korkealla kansainvälisellä tasolla ja teemme hartiavoimin työtä, jotta taso nousisi entisestään.

4) Mihin uusi rehtori aikoo lukuvuoden alkajaisiksi ensi töikseen keskittyä?

— Kuten yllä todetaan, uuden rehtoraatin ensimmäisiä tehtäviä on paneutua yhteisöllisyyden, työhyvinvoinnin ja työrauhan edistämiseen. Nämä asiat on vastuutettu rehtoraatissa ja viemme näitä asioita eteenpäin yhdessä henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Toinen merkittävä tehtävä on uuden strategian laatiminen ensi vuoden alkupuolella. Tässäkin henkilökunnan ja opiskelijoiden osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää.

5) Eduskuntavaalit ovat ensi keväänä. Miten seuraava hallitus saadaan ymmärtämään yliopisto- ja tutkimusrahoituksen merkitys?

— Olemme kirjanneet näkemyksemme siitä, miten seuraava hallitus voisi tehdä parasta mahdollista politiikkaa tieteen ja korkeakoulutuksen näkökulmasta. Yliopistoyhteisö on osallistunut näkemysten muodostumiseen erilaisissa tilaisuuksissa ja verkossa. Nyt näkemyksemme on julkaistu verkkosivuillamme. Yliopiston johto on keväästä asti tavannut poliitikkoja, ja jatkan tätä työtä. Viestimme tapaamisissa on, että panostus tutkimukseen ja korkeakoulutukseen on investointi maamme hyvinvointiin ja tulevaisuuteen, joten yliopistojen perustoiminnan rahoitus tulee turvata. Tämä on viesti jonka toivon jokaisen Acatiimin lukijan välittävän päätöksentekijöille.

HY:n näkemykset & toiveet seuraavalle hallitukselle löytyvät täältä: www.helsinki.fi/fi/yliopisto/korkeakoulu-ja-tiedepolitiikka
Jari Niemelän kausi Helsingin yliopiston rehtorina alkoi elokuun alusta. Hän on toiminut kaupunkiekologian professorina ja HY:n bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaanina.

Teksti Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 18