Hallitusten päätöksiä

YLL:n hallitus 7.6.2019

 • Jatkoi suunnittelutyötä tiedepoliittisten tavoitteiden osalta OAJ :n tiede- ja innovaatiopoliittiseen ohjelmaan pohjautuen.
 • Sai selvityksen 50-vuotisjuhlien suunnittelusta ja evästi työvaliokuntaa valmisteluissa.
 • Sai selvityksen SuomiAreenan ohjelmasta YLL:n osalta.
 • Merkitsi tiedoksi elokuun YLL-seminaarin ohjelman.
 • Sai selvityksen toimitilojen ajankohtaisista talousasioista.

Tieteentekijöiden liiton hallitus 14.6.2019

 • Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen piti hallitukselle katsauksen kansantalouden tilanteesta.
 • Hallitus sai selvityksen verkkosivuuudistuksen sekä visuaalisen ilmeen kirkastuksen tilanteesta.
 • Merkittiin tiedoksi hallituksen materiaaleissa olleet yhteenvedot hallitusohjelman korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaan, työttömyys- ja sosiaaliturvaan sekä ulkomaisten työntekijöiden asemaan liittyvistä kirjauksista.
 • Saatiin selvitys työehtosopimuksessa sovitun määräaikaistyöryhmän sekä yliopistoneuvottelukunnan alaisen IPR-työryhmän tilanteista.
 • Liitto järjestää yliopistokiertueen syksyllä. Saatiin selvitys sen valmistelutilanteesta.
 • Suomen Kulttuurirahasto aikoo lisätä huomattavasti yhteisrahoitettavia (esim. rahasto 50% ja yliopisto 50%) apurahoja syksyn 2019 haussa. Kulttuurirahasto on pyytänyt asiassa liitolta tiedotuksellista apua. Tieteentekijöiden liitto tukee yhteisrahoituksen lisäämistä rahoitusmuotona, mikäli se aidosti parantaa apurahalla tutkimustyötä tekevien työskentelyolosuhteita ja hyvinvointia. Liitto tulee seuraamaan yhteisrahoituksen käytänteitä eri yliopistoilla sekä yhteisrahoituksen piirissä työskentelevien tieteentekijöiden työskentelyolosuhteiden sekä sosiaaliturvan toteutumista.
 • Saatiin selvitys urapalveluiden ja työhyvinvoinnin tuen kehittämisestä.- Päätettiin luovuttaa liiton asiakirjat Toimihenkilöarkistoon vuoteen 2017 asti.
 • Merkittiin tiedoksi palaute Akavan liittokokouksesta sekä Akavan hallituksen kokouksesta.
 • Päätettiin henkilöstöasioista.

Professoriliiton hallitus 2.8.2019

 • Kävi lähetekeskustelun ensi vuoden toiminnasta.
 • Keskusteli liiton jäsenrekrytoinnista.
 • Käsitteli liiton talousasioita ja sijoitustoimintaa.
 • Merkitsi tiedoksi terveiset pohjoismaisesta kokouksesta 3.–4.6.2019 sekä OECD Forumista ja sen yhteydessä pidetystä koulutuspoliittisesta seminaarista 20.–21.5.2019.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: RKP, perussuomalaiset, opetusministerin valtiosihteeri ja erityisavustaja, HY:n kansleri, Aallon rehtori, JY:n rehtori ja Taideyliopiston rehtori.
 • Merkitsi tiedoksi osastojen tapahtumia liiton 50-vuotisjuhlavuonna.


Painetussa lehdessä sivu 58