50 vuotta YLL:n polkuja

Puolen vuosisadan ajan yliopistoväellä on ollut tukena ja turvana omia ammattiliittojaan. Lehtorit ja professorit perustivat liittonsa samoihin aikoihin, siis 50 vuotta sitten. Yliopistojen opetusalan liitto YLL on julkaissut juhlakirjan, 50 vuotta YLL:n polkuja, jota liiton entinen puheenjohtaja Tuula Hirvonen esittelee tässä artikkelissa.

Koska aktiivijäsenet tekevät päivittäistä työtään edunvalvonnassa, on sopivaakin, että joku vapaalle päässyt jäsen ottaa kirjan hoitaakseen. Itselleni oli neljä vuotta sitten koittanut kaksinkertainen vapaus: liittotehtävistä luopuminen jo aiemmin sekä eläkkeelle siirtyminen. Kun YLL:n silloinen puheenjohtaja Seppo Sainio kysyi, ottaisinko juhlakirjan hoitaakseni, ensimmäinen vastaukseni oli kauhistunut ”en minä osaa historiikkia kirjoittaa, enhän ole historioitsija”. Historiikkia ei kuitenkaan ollut tarkoitus tehdä, vaan sain vapaat kädet toteuttaa kirjan toimittajana. Tähän suostuin.

Tehtävään oli varattu riittävästi aikaa, mutta kirjan valmistumiseen vaikutti olennaisesti myös se, että sain tukea sekä YLL:n johdolta että omalta työryhmältä. Sain koota pienen toimikunnan, joka auttoi kirjan suunnittelussa, sisällön jäsentämisessä, artikkelien arvioinnissa ja kuvituksen pohtimisessa. Mukaan lupautuivat ennestään läheiset järjestötyötoverit Erja Kosonen, Jorma Lehtimäki ja Auli Poutanen. Toimikunnan apu ja tuki oli äärimmäisen tärkeää kirjan valmistumisessa. Toimittajana olen kuitenkin vastuussa kaikista päätöksistä ja mahdollisista virheistä.


Liittokokousväkeä koolla Akavatalossa vuonna 2016.

Ensimmäisenä ajatuksena oli pyytää jäsenistöä kirjoittamaan kokemuksiaan järjestötyöstä. Tästä tulikin kirjan punainen lanka, vaikka se ei aivan puhtaasti toteutunut, sillä vapaaehtoisia kirjoittajia ei noin vain ilmaantunut kuin muutama. Kyselyjen jälkeen kirjoituksia kuitenkin saatiin sopivasti sekä jäseniltä, yhdeltä korkeakoulututkimuksen asiantuntijalta että edunvalvontaa hoitavilta OAJ:n työntekijöiltä, jotka kaikki auliisti lupasivat osallistua kirjan tekoon.

Emme olleet rajanneet artikkeleiden sisältöä muuten kuin yleisenä pyyntönä kirjoittaa omista kokemuksista tai muistoista YLL:n toiminnassa, joten saadut artikkelit määrittivät kirjan rakenteen. Lopulta tekstit jakaantuivat luontevasti neljään ryhmään: edunvalvontatyö, opettajuus, jäsenten kertomukset sekä katsaus laajempaan ammattiyhdistystoimintaan.


YLL:n 40-vuotisjuhlia vietettiin Akavatalon Valopihalla 2009.

Edunvalvonta-osiossa esitellään keskeisten neuvottelijoiden käsityksiä ja kokemuksia edunvalvontatyöstä. YLL:n puheenjohtajan Santeri Palviaisen tervehdystä seuraa OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen artikkeli Yliopistot osaamisen kivijalkana. Hanna Tanskanen esittelee omalta osaltaan OAJ:n yliopistoasiamiehen tehtävän, ja muutkin tätä tehtävää hoitaneet kollegat esittäytyvät. Pekka Pankkonen kuvaa neuvottelukulttuurin muutosta siirryttäessä virkasuhteesta työsopimussuhteeseen uuden yliopistolain aikana. Professori Jussi Välimaa kirjoittaa 1980-luvun lopulla alkaneesta kymmenvuotisesta työvelvollisuuskokeilusta, jossa yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstön vuotuiseksi työajaksi määriteltiin 1600 tuntia. Se oli ensimmäinen suuri muutos yliopistojen sopimusten muutosten sarjassa. Lopuksi Seppo Sainio esittelee YLL:n puheenjohtajien Acatiimin pääkirjoitusten aiheita 20 vuoden ajalta. Aiheet kertovat siitä, kuinka uusien kysymysten lisäksi tai taustalla on usein samoja huolenaiheita ja ongelmia, joita on ratkottu aiemmin. Järjestötoiminta vaatii sitkeyttä ja uskoa siihen, että neuvottelemalla asioita saadaan ratkaistua.

Opettajuus-osiossa Petri Kuhmonen ja Kirsi Saurén pohtivat yliopistonopettajan uutta työkulttuuria, ja Erja Kosonen esittelee YLL:n palkitsemat yliopisto-opetuksen kehittäjät vuodesta 2007. Tähän osioon tuovat kansainvälisen näkökulman kirjoitukset ulkomaanlehtoreiden toiminnasta: Lasse Suominen, Anja Haaparanta ja Pirkko Luoma esittelevät Ulkomaanlehtoriyhdistyksen sekä lehtoreiden toimintaa ja elämää ulkomailla.

Jäsenten kertomaa kuvaa edunvalvonnan ja edunvalvojan monimuotoista työkenttää erilaisissa luottamustehtävissä toimineiden ja toimivien jäsenten kokemana. Outi Ylitapio-Mäntylä, Leena Hietanen ja Sanna Mommo kertovat omista poluistaan YLL:n toiminnassa, Auli Poutanen siitä, miten hän päätyi yliopiston hallitukseen, ja Panu Moilanen puolestaan siitä, miten hän kohtasi samaisen Aulin eri kohdissa opiskelijana ja lehtoriyhdistyksessä. Tuure Westisen markkinapallo on runomuotoinen kirjoitus vallasta ja Vesa Kantolan kertomus Tuula Hirvosen raportoimana on kokemus lehtoraatin perustamisesta aiemmin ja häivyttämisestä uuden yliopistolain aikana. Mirkka Ali-Laurilan kirjoitus pääluottamusmiehen moninaisista tehtävistä päättää tämän osion.


YLL:n seminaariväkeä Gustavelundin kirkkovenesoudussa elokuussa 2009.

YLL suomalaisen yhteiskunnan virrassa -osiossa on yksi artikkeli, Jorma Lehtimäen YLL – 50 vuotta osana akavalaista ammattiyhdistysliikettä. Se kattaa koko 50 vuoden keskeiset yhteiskunnalliset ja koulutuspoliittiset virtaukset ja asettaa YLL:n niiden yhteyteen. Vanhemmat lukijat voivat siinä tunnistaa omaa historiaansa. Nuoremmille taas voin suositella sitä hyvänä oppituntina järjestötyön pitkäjänteisyydestä ja yhteiskunnallisista sidoksista. Kyseisen artikkelin alalaidassa on aikajana, josta löytyy tapahtumia 50 vuoden ajalta: keskeiset sopimukset, yhteistyömuodot, nimenmuutokset, julkaisut ja puheenjohtajien kaudet.

Kirjaan jätettiin tilaa kuville, sillä siitä haluttiin myös värikäs, lukemaan houkutteleva selailukirja. Kuvat samoin kuin tekstit ovat pikemminkin välähdyksiä vuosien varrelta kuin kaiken kattava kertomus. Toivottavasti kuvituksesta kuitenkin välittyy tilaisuuksien kirjo ja se yhteenkuuluvaisuuden tunne, joka niissä on aina ollut.

Kirjan toimittamisessa hauskinta oli olla mukana ja kerrata mennyttä, selata kuva-arkistoa ja tavata kollegoja. Vaikka kirjan toimitusaika oli pitkä, kokouksia ei tarvinnut pitää usein. Sähköpostityöskentely oli ajoittain tiivistä, mutta toivon, etten työllistänyt toimikunnan jäseniä liikaa sähköposteilla. Kriittisessä kohdassa saimme pitää useamman päivän hauskan kirjoitusretriitin Kuusamossa, vieläpä hyvien hiihtokelien aikaan. Siitä tuli tiivis työrupeama, jonka aikana muokkasimme tekstejä, valitsimme kuvia ja saimme kirjan rakenteen jäsennettyä.

Seuraavaa juhlakirjaa odotellessa, toivotan kaikille jäsenille ja YLL:n toiminnassa mukana oleville voimia ja intoa toimintaan seuraaville vuosikymmenille. Muutoksia on ollut, ja niitä tulee ehkä entistä nopeammin ja yllättäenkin. Niinpä on vaikea arvioida, mitkä teemat tai mikä julkaisumuoto 10 tai 20 vuoden kuluttua tuntuisivat sopivimmilta. Mutta juuri nyt onnittelemme YLL:iä!


YLL:n polkuja -kirja löytyy sähköisessä muodossa verkkosivuilta www.yll.fi

YLL:n puheenjohtajina ovat toimineet 1969—2019:

Martti Federley, Thor-Björn Bredenberg, Eero Larmola, Pekka Hjelt, Aatto Hosiaisluoma, Unto Paananen, Pentti Pesonen, Vesa Kulmala, Tuula Hirvonen, Seppo Sainio, Santeri Palviainen

YLL:n keskeiset tapahtumat ja jäsenlehdet:

 • 10.5.1969 perustettiin Yliopistojen ja korkeakoulujen lehtorien liitto – Universitets- och högskolelektorernas förbund
 • 1980 nimenmuutos: Yliopistonlehtorien liitto – Universitets-lektorernas förbund ry
 • 1985 YLL liittyi Opettajien Ammattijärjestöön (OAJ ), nykyisin Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
 • 1975-1985 jäsenlehti Lectio /YLL ja Professoriliitto
 • 1985 perustettiin Oy Finn Lectura Ab
 • 1986-1997 jäsenlehti LehtoriLectio
 • 1997- jäsenlehti Acatiimi/ YLL, Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto
 • 1998 solmittiin virkaehtosopimus 1600 tunnin vuotuisesta työajasta; kokeilu oli alkanut 1988
 • 2000 nimitettiin ensimmäiset yliopistonlehtorit
 • 2006 solmittiin uutta palkkausjärjestelmää (UPJ, myöhemmin YPJ ) koskeva virkaehtosopimus
 • 2007 OAJ:n toimistoon perustettiin yliopistoasioihin keskittyvä työmarkkina-asiamiehen toimi; nimike on vuodesta 2013 yliopistoasiamies
 • 2010 annettiin yliopistolaki julkisoikeudellisista yliopistoista; henkilöstö siirtyi virkasuhteisista työsopimussuhteisiksi
 • 2011 nimenmuutos: Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry – Förbundet för undervisningsektorn vid universiteten YLL rf
 • 2017 julkaistiin Yliopistojen opetushenkilöstön urapolku sekä Yliopistokoulutuksen laatutekijöitä
 • 2017 myytiin Oy Finn Lectura Ab Kustannusyhtiö Otavalle

teksti Heidi Kosonen & Johanna Turunen

Painetussa lehdessä sivu 40