Kirja-arviot

Tutkijanaisia yhdistää – sukupuoli

Riitta Korhonen, Helén Partti, Riitta Saarinen, Liisa Takala:
Tiedenaisia. Suomalaisia tutkimuksen ytimessä.
Docendo 2010.

 

Naiset ovat pystyneet raivaamaan tiensä kodin piiristä yhteiskunnan arvostetuimmille aloille politiikasta taiteeseen ja tieteeseen. Tiedenaisia-kirjassa 15 kansainvälisesti tunnettua tutkijanaista kertoo, miten he ovat päätyneet valitsemaan alansa ja nousemaan huipulle. Ketkä heitä ovat tukeneet, ketkä ovat jarruttaneet. Mitä asiat ovat motivoineet ja vieneet eteenpäin. Millaisena tutkijat näkevät työnsä arvon ja merkityksen globaalissa maailmassa?

Mukana ovat terrorismitutkija Leena Malkki, aivotutkija Minna Huotilainen, historioitsija Maria Lähteenmäki, avaruustutkija Minna Palmroth, taloustieteilijä Kaisa Kotakorpi, syöpätutkija Joy Wolfram, elintarviketieteilijä Riitta Kivelä, kasvibiologi Eva-Mari Aro, vanhuustutkija Marja Jylhä, kulttuuriantropologi Johanna Ylipulli, pienhiukkastutkija Eija Asmi, japanologi Minna Eväsoja, taidehistorioitsija Tuija Hautala-Hirvioja ja genomitutkija Päivi Onkamo.

Ikäkaari ulottuu 1950-luvulta 80-luvun loppuun, ja myös alojen kirjo on laaja. Jotkut toteavat, että heidän alansa on varsin miehinen, kuten terrorismin tutkimus ja taloustiede. Yhdysvalloissa työskentelevä pitää koko tiedemaailmaa – johtajista ja eri tilaisuuksien pääpuhujista Nobelpalkittuihin – hyvin miehisenä.

Lapsuuden olot ovat niin ikään moninaiset. Jotkut ovat hyväosaisista perheistä, toiset työväenluokasta, jossa he ovat olleet suvun ensimmäisiä akateemisesti koulutettuja. Joitain on kannustettu paljonkin, toisia vähemmän. Alansa jotkut ovat valinneet määrätietoisesti, toiset sattumalta. Jotkut ovat saaneet lahjansa jo syntymässä, toiset toteavat saavutuksensa olevan vain kovan työn tulosta.

Tiedenaisia näyttää yhdistävän toisiinsa ja erottavan miehistä lähinnä vain sukupuoli. Ja monia myös kokemus työnsä tärkeydestä globaalissa maailmassa.

Esimerkiksi Minna Huotilainen popularisoi aivotutkimusta ja vie sen tuloksia yhteiskuntaan. Työelämän jatkuva kiire ja sählääminen vahingoittavat aivoja ja johtavat ennen pitkää totaaliseen uupumukseen. Eva-Mari Aron tutkijaryhmän kehittämä keinotekoinen fotosynteesi tarjoaa mahdollisuuden saada energiaa suoraan auringonvalosta, mikä korvaisi tuhoisat fossiiliset energianlähteet. Jo 70-luvun opiskelijaradikalismin kokenut Marja Jylhä arvostelee vanhusten unohtamista: vanhukset eivät olleet vain Sote-uudistuksen keskeinen leikkauskohta, vaan koko nyky-yhteiskunta ylenkatsoo vanhuksia, ja esimerkiksi Yleisradio on lopettanut monia ohjelmia sillä perusteella, että katsojakunta on liian vanhaa.

Myös yliopiston nykytila saa tiedenaisilta ravistelua osakseen. Kun ennen tutkijat tapasivat, he kyselivät toisiltaan, mitä olet tutkinut ja oletko saanut selville jotain uutta ja kiintoisaa. Nyt tutkijat tivaavat toisiltaan, montako artikkelia olet kirjoittanut ja oletko saanut rahoituksen järjestymään. Yliopistoa johdetaan kuin suklaatehdasta.

Pekka WahlstedtPainetussa lehdessä sivu 56