Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 18.9.2020

 • Keskusteli liiton toiminnan painopisteistä vuonna 2021. Toimintasuunnitelma käsitellään seuraavassa kokouksessa.
 • Käsitteli liiton sijoitustoimintaa.
 • Käsitteli jäsenten ajankohtaisia muutoksenhakutapauksia ja päätti liiton osallistumisesta mahdollisiin oikeudenkäyntikuluihin.
 • Täydensi liiton tekijänoikeustyöryhmää Aalto-yliopiston edustajalla.
 • Merkitsi tiedoksi Suomen Akatemian johdon tapaamisen.
 • Merkitsi tiedoksi, että liitto on yhdessä Sivistan kanssa järjestänyt Akateemisen johtamisen seminaarin 15.9

Professoriliiton hallitus 8.10.2020

 • Käsitteli ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelma ja budjetti päätetään seuraavassa kokouksessa.
 • Kävi lähetekeskustelun liiton teettämästä selvityksestä, joka käsittelee professoreiden ja akateemisten johtajien rekrytointeja. Selvitys tulee uudelleen käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.
 • Sai terveiset HERSC in ja pohjoismaisten yliopistosektoreiden järjestöjen virtuaalikokouksista.
 • Merkitsi tiedoksi kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon kirjallisen kysymyksen yliopistojen määräaikaisista työsuhteista.
 • Sai tiedoksi Akavan teettämän selvityksen, joka käsittelee yliopistojen johdon sukupuolijakaumaa.
 • Sai tiedoksi työmarkkinatilanteen.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: HY:n kansleri, Unifi, Sivista.

Tieteentekijöiden hallitus 21.8.2020

Merkittiin tiedoksi koronatilanteen aiheuttamat järjestelyt yhdistyksittäin sekä liiton kyselyjen tilanne avoimen tieteen, jäsenkyselyn ja nuorten tutkijoiden osalta. Käytiin katsaus kuluvan vuoden keskeisiin kehittämiskohteisiin, ja hallituksen toiveet vuodelle 2021. Merkittiin tiedoksi kevään ja loppukevään aikana jätetyt liiton lausunnot ja kommentit.

 • Nimetään Salla Viitanen liiton edustajaksi Avoimen tieteen seuranta
 • työryhmään sekä TSV:n Oppimisen avoimuus -työryhmään.
 • Suositellaan, että liiton tapahtumat ja tilaisuudet järjestetään marraskuuhun asti etänä.
 • Kevätliittokokouspäivä lauantaina 24.4.2021.

Tieteentekijöiden hallitus 18.9.2020

Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia asioita, kuten budjettiriihtä, koulutuspoliittisen selonteon valmistelua, yliopistokierroksen valmistelua, OKN:n tutkijanuratyöryhmää sekä työmarkkinapolitiikkaa. Merkittiin tiedoksi, missä vaiheessa liiton eri työryhmien työ on sekä 28.11. syysliittokokouksen järjestelyt sekä liiton uusimmat lausunnot.

 • Tutkimusdatan avoimuuden lausunto.
 • Tieteentekijöiden ehdokas ja Pohjola Vakuutuksen ja Akavan tutkimusstipendin saajaksi.

YLL:n hallitus 11.9.2020

Kokouksessaan YLL:n hallitus

 • sai selvityksen TES-työryhmien tilanteesta
 • linjasi kuntavaalitavoitteita
 • päätti lausunnosta avoimista oppimateriaaleista
 • sai selvityksen Acatiimin kehitystyön prosessista ja päätti YLL:n kannasta jatkokehitystä varten
 • sai selvityksen OAJ :n valtuuston kokouksesta
 • päätti YLL:n verkkosivun kehittämistoimenpiteistä
 • sai selvityksen OAJ :n Yliopistoseminaarin suunnittelutilanteesta.


Painetussa lehdessä sivu 54