Hallitusten päätöksiä

YLL:n hallitus 12.8.2021

 • Merkitsi tiedoksi ajankohtaiset palkka- ja koulutuspoliittisen edunvalvonnan selvitykset.
 • Sai selvityksen paikallisista edunvalvonnan kuulumisista.

YLL:n hallitus 17.9.2021

 • Kävi keskustelua neuvottelutavoitteista.
 • Merkitsi tiedoksi budjettiriihen tulokset yliopistojen ja tieteen osalta.
 • Merkitsi tiedoksi järjestörakennetyön ajankohtaisen tilanteen.
 • Päätti kutsua koolle ylimääräisen liittokokouksen.
 • Sai selvityksen Tampereen yliopiston yt-neuvotteluista.

Professoriliiton hallitus 20.8.2021

 • Käsitteli liiton toimenpiteitä tiedeleikkausten vuoksi.
 • Sai tiedoksi, että liitto on osallistunut tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen koolle kutsumaan ns. pyöreän pöydän keskusteluun tiede- ja korkeakoulusektorin ajankohtaisista aiheista.
 • Sai tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: tiede- ja kulttuuriministeri, opetusministeri, ETUCEn johto.
 • Sai tiedoksi, että VNK:n on asettanut työryhmän tehtävänään selvittää keinoja t&k-rahoituksen kasvattamiseen.
 • Käsitteli liiton sijoitustoimintaa.
 • Kävi lähetekeskustelun liiton ensi vuoden toiminnan painopisteistä.
 • Keskusteli professoreiden työssäjaksamisesta.
 • Sai tiedoksi liiton lausunnon ehdotuksesta kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi (IPR-strategia).
 • Sai tiedoksi liiton lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta.

Professoriliiton hallitus 17.9.2021

 • Sai tiedoksi, että Tampereen yliopisto on ilmoittanut aloittavansa yt-neuvottelut keskitettyjen tukipalveluiden osalta. Professoriliiton TAU :n osasto on julkaissut asiasta kannanoton.
 • Käsitteli Acatiimin uudistamista.
 • Sai tiedoksi, että liiton Tiedeleikkaukset peruttava -kampanja sai hyvän näkyvyyden.
 • Käsitteli liiton talousasioita.
 • Sai tiedoksi liiton kommentit HERSC :lle asiakirjoista Fair working condition of researchers is key for the European Research Area ja European Universities Initiative and European Degrees.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: parlamentaarisen TKItyöryhmän pj. Mäkynen, opetusministeri Andersson, kansanedustaja Valtonen sekä Sivistan toiminnanjohtaja Hassinen.

Tieteentekijöiden hallitus 27.8.2021

 • Käytiin keskustelu koronatilanteen aiheuttamista järjestelyistä ja suosituksista eri yliopistoissa.
 • Päätettiin liiton korona exit -suunnitelmasta.
 • Kuultiin tiederahoituksen leikkausten vastustamisesta ja budjettiriiheen vaikuttamisesta. Liiton kannat keskittyvät Suomen Akatemian rahoituksen leikkauksen vastustamiseen.
 • Toiminnanjohtaja Moisio esitteli Akavayhteisön ajankohtaiset asiat.
 • Akavan myöntämän palvelusvuosimerkin tunnuksena ja kiitoksena akavalaisille tehdystä merkittävästä työstä saavat Riku Matilainen, hopeinen palvelusvuosimerkki, sekä Sanna Hoikka ja Mia Weckman, pronssinen palvelusvuosimerkki.


Painetussa lehdessä sivu 54