Ryhmäkuvassa on Oulun yliopiston Science Leadership -koulutuksen vuoden 2021 kurssin osallistujia. Kokeneille post doc -tutkijoille tarkoitettu koulutus kestää vuoden ja siihen valitaan vuosittain 20–24 osallistujaa. Kuva isompana »

Millainen on hyvä akateeminen johtaja?

Johanna Magga:

— Hyvä akateeminen johtaja on työntekijöitä arvostava, kannustava, tasapuolinen ja hyväksyy erilaiset luonteet, taustat ja urapolut. Tieteellisenä johtajana hän on laajakatseinen ja ennakkoluuloton mutta myös maanläheinen ja ripauksen perinteitä kunnioittava: ideoiden tulee olla toteuttamiskelpoisia tieteen sääntöjen puitteissa. Hyvä johtaja osaa organisoida. Hän on rohkea, sitkeä ja utelias.

Miia Jansson:

— Hyvä akateeminen johtaja on inspiroiva visionääri. Optimismi ja sitkeys ovat myös tärkeitä.

Daniela Bezuidenhout:

— Hyvä akateeminen johtaja luo innostusta tieteeseen ja toimii tuottavasti kaikissa yliopiston kolmessa tehtävässä: tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Se tarkoittaa, että hän tekee erinomaista ja olennaista tiedettä, kouluttaa ja mentoroi uuden sukupolven akateemisia johtajia ja ottaa vastuuta tämän hetken tieteen välittämisestä kaikille sidosryhmille.

Juho Yliniemi:

— Hyvä akateeminen johtaja auttaa tutkijoita kehittymään itsenäisinä osaajina. Hän antaa tutkijoille vakaan ja hyvä työympäristön tutkimuksen tekemiseen, katsoo tulevaisuuteen ja koettaa kartoittaa tärkeät tutkimusaiheet ja rahoitusinstrumentit. Hän osaa kommunikoida tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikutuksesta suurelle yleisölle.

Jarkko Koivunen:

— Hyvä akateeminen johtaja on inspiroiva, luottaa muihin ja on itse luotettava, kohtaa ihmiset yksilöinä sekä pyrkii opettamaan vastuunkannon ja oman ajattelun kautta. Samat asiat pätevät kaikkiin johtajiin.

Neethal Thomas:

— Mielestäni hyvä akateeminen johtaja pitää tutkimusryhmänsä liikkeessä ja antaa ryhmän jäsenille tilaisuuksia kehittyä.

Tero Luukkonen:

— Hyvä akateeminen johtaja osaa ohjata ryhmänsä jäseniä oikeiden kysymysten äärelle ja havaitsemaan niihin ratkaisuja itse. Toisaalta hyvä akateeminen johtaja on myös fasilitaattori, joka etsii jatkuvasti uusia yhteistyömahdollisuuksia ja saa eri sidosryhmiä kohtaamaan toisensa.

Ville-Valtteri Visuri:

— Akateemisen johtajan ensisijainen tehtävä on tarjota tutkimusryhmälle visio, luoda sitä vastaavat tavoitteet ja organisoida toiminta palvelemaan näitä tavoitteita. Akateemisella johtajalla on oltava näkemyksen lisäksi myös riittävä substanssiosaaminen ryhmän jäsenten toiminnan arvioimiseen. Hyvällä akateemisella johtajalla tuleekin olla korvaa ja aikaa kuunnella alaisiaan ja tunnistaa mahdollisuuksia heidän kasvulleen ja kehittymiselleen.

Teck Ming Tan:

— Hyvä akateeminen johtaja on henkilö, joka ei pelkästään suhtaudu intohimoisesti tulevaisuuden tutkimusideoihin vaan myös sitoutuu työhön ja näkee vaivaa niiden toteuttamiseen. Johtajan on tärkeää olla rehellinen ja läpinäkyvä itselleen, tutkimusryhmälle ja yleisölle, etenkin tutkimustulosten julkaisussa.

Lauri Holappa:

— Hyvä akateeminen johtaja tunnistaa alaisten ja opiskelijoiden erityisosaamisen ja tukee heidän työtään osaamisen mukaan. Hän huomioi onnistumiset ja kannustaa epäonnistumisten jälkeen. Hän toimii avoimesti ja pyrkii etsimään alaisilleen sellaiset roolit, joissa he eivät joudu kilpailemaan keskenään haitallisesti. Hän antaa alaisilleen vastuuta sekä seuraa ja sparraa alaistensa työtä.kuva Lasse Lehto

Painetussa lehdessä sivu 24