Keskustelua

Viekö avoin tiede oikeutesi?

Tekijänoikeuksien kunnioittaminen on punottu moniin avoimen tieteen keskeisiin dokumentteihin. Esimerkiksi Unescon vuonna 2021 ilmestyvässä avoimen tieteen suosituksessa painotetaan kaikkien aineettomien oikeuksien kunnioittamista. Myös kansallisissa linjauksissa tutkijoiden ja muiden tekijöiden oikeuksia tuotoksiinsa korostetaan.

Avointa tiedettä edistettäessä tarkoituksena ei ole pakottaa, vaan ainoastaan kannustaa tekijöitä avaamaan tutkimustuotoksiaan, kuten tutkimusartikkeleja ja kerättyjä tutkimusaineistoja. Esimerkiksi kansallisissa linjauksissa vahvimmillaankin vain neuvotaan tutkijoita suosimaan tutkimusartikkelien julkaisemista Creative Commons eli CC-lisensoinnin sallivissa kanavissa.

Olennainen osa kannustamista on taata tutkimustuotosten tekijöille aito mahdollisuus avata tuotoksiaan. Joissakin maissa tähän on ryhdytty lainopillisin keinoin. Esimerkiksi Ranskan ja Alankomaiden tekijänoikeuslait antavat tutkijoille aina mahdollisuuden rinnakkaistallentaa artikkeliensa final draft -versiot avoimiin arkistoihin, riippumatta kustantajien kanssa tehtävistä sopimuksista.

Jos tutkimustuotoksen tekijä päättää jakaa työnsä, neuvotaan tuotos lisensoimaan yleensä CC-lisensseillä. Niiden etuna on se, että ne ovat yleisesti tunnettuja ja kertovat käyttäjälle selkeästi, millä ehdoilla tuotosta saa käyttää. Lisäksi CC-lisenssien avulla tuotoksen käytöstä ei useimmiten tarvita erillisiä sopimuksia oman organisaation kanssa, koska lisenssi antaa organisaatiolle esimerkiksi arkistointiin tarvittavat käyttöoikeudet.

CC-lisensseissä on mahdollista valita erilaisia ehtoja, joilla tuotoksen käyttäjille annettavia oikeuksia voi säädellä. Avasipa tutkimustuotoksen tekijä tuotoksensa missä laajuudessa tahansa, hänellä säilyy kuitenkin aina tutkijanuran kannalta tärkein oikeus, nimittäin oikeus tulla tunnustetuksi oman tuotoksensa tekijänä. Tuotosten avaaminen usein jopa lisää tästä oikeudesta tutkijalle koituvaa hyötyä, koska avoimesti käytettävissä oleva tutkimustuotos kerää osakseen enemmän huomiota.

Merkittävä avoimen tieteen kannustin on tutkimuksen arviointikäytäntöjen muuttaminen, jotta avoimen tieteen edistäminen ja tutkimustuotosten avaaminen näkyisivät positiivisena meriittinä tutkijan uralla. Usein esitetään kysymys, kaventaako tällainen epäsuora kannustaminen liiaksi tutkijan mahdollisuutta hyödyntää tekijänoikeuttaan.

Onko tutkijan uransa kannalta aina pakko valita avoin julkaisukanava, vaikka suljettu kanava olisi laadukkaampi? Tai voiko hän edes harkita suurelle yleisölle suunnatun tietokirjan tekemistä, jos kirjaa ei julkaistaisi avoimesti?

Ratkaisuna kysymyksiin on, että tutkimuksen ja tutkijoiden arvioinnin täytyy olla mahdollisimman monipuolista. Arvioinnissa täytyy huomioida avoimuuden ohella monenlaisia meriittejä, kuten tutkimuksen laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Näin avoimuuden huomiointi meritoinnissa ei kahlehdi tutkijan julkaisuprofiilia yhteen muottiin, vaan tarjoaa hänelle uudenlaisia mahdollisuuksia.

Ilmari Jauhiainen
Asiantuntija, Avoimen tieteen sihteeristö, TSV


Lähetä kirjoituksesi osoitteeseen tuomo.tamminen@acatiimi.fi. Toimitus lyhentää ja muokkaa kirjoituksia tarvittaessa.

Painetussa lehdessä sivu 48