ACATIIMI 6/09 tulosta | sulje ikkuna

Yliopistoyhteisöllä enemmistö 11 yliopistossa

Lähes kaikki yliopistot päättivät uusista hallituksistaan ennen lukuvuoden alkua. Valtaosassa julkisoikeudellisia yliopistoja enemmistöasema on yliopistoyhteisöllä. Säätiöpuolella jo aiemmin valitut hallitukset jatkavat ja henkilöstön ääni jäi ponsien varaan.

Elokuun aikana nimetyistä hallitusten puheenjohtajista vain yksi on nainen. Kaksi yliopistoa on valinnut jo rehtorit.

Helsingin yliopiston hallituksessa on 13 jäsentä, seitsemän yliopistoyhteisön sisältä ja kuusi ulkopuolelta. Hallituksen puheenjohtajana on aloittanut OP-ryhmän ja Suomen Akatemian entinen pääjohtaja, ministeri Antti Tanskanen.

Muita yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä hallituksessa ovat biokemian professori Ari Helenius Zürichin Swiss Federal Institute of Technologysta, Helsingin hiippakunnan piispa, teologian tohtori Eero Huovinen, Elintarviketurvallisuusviraston pääjohtaja, ELT Jaana Husu-Kallio, Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen johtaja, FT Gunvor Kronman, Nokian ja Shellin hallituksen puheenjohtaja, DI ja VTM Jorma Ollila. Kaikki valitut ovat Helsingin yliopiston alumneja.

Professoreita hallituksessa edustavat Elina Ikonen, Markku Leskelä ja Arto Mustajoki, muuta henkilöstöä yliopistonlehtori, PhD Juhana Aunesluoma ja tutkimuskoordinaattori, Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja, dosentti Ragna Rönnholm. Lisäksi mukana on kaksi opiskelijaedustajaa.

Lapin yliopisto on pitänyt eniten hoppua valinnoissaan. Sen hallitus ennätti jo 7.8. valitsemaan rehtori Mauri Ylä-Kotolan jatkamaan rehtorina myös ensi vuoden alusta alkavan viisivuotiskauden. Niin ikään hallitus järjestäytyi ensimmäisenä: puheenjohtajana toimii Ulkopoliittisen instituutin johtaja Raimo Väyrynen. Muita ulkopuolisia jäseninä ovat Lapin ympäristökeskuksen johtaja Matti Hepola, Saamelaismuseo Siidan museonjohtaja Tarmo Jomppanen, Pohjolan osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Markku Salomaa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja Marja Vaarama.

Lapin hallituksessa on siis viisi ulkopuolista ja kuusi yliopistoyhteisöstä. Henkilöstöjäsenet ovat oikeusinformatiikan professori Rauno Korhonen, muotoilun tutkimuksen professori Minna Uotila, viestintä- ja kongressisihteeri Raija Kivilahti Arktisesta keskuksesta sekä lehtori, julkisoikeuden dosentti Mirva Lohiniva-Kerkelä.

Itä-Suomessa ja Turussa sisäisillä kahden enemmistö

Itä-Suomen yliopisto kiirehti valitsemaan uuden hallituksensa jo ennen juhannusta. Hallituksessa on neljä ulkopuolista ja kuusi sisäistä jäsentä. Yliopiston ulkopuolelta ovat pääjohtaja FT Petteri Taalas Ilmatieteen laitoksesta, sosiaali- ja terveysneuvos, dosentti Elli Aaltonen Itä-Suomen lääninhallituksesta, MMT Jyrki Kangas Metsähallituksesta, pääjohtaja, sekä toimitusjohtaja ja MMM Tiina Tolvanen Pohjois-Karjalan kauppakamarista.

Yliopiston sisältä hallitukseen tulivat professorit Juhani Nuutinen (KuY), professori Tapani Pakkanen (JoY), lehtori Eeva Kuusela (JoY), hallintoamanuenssi Tero Karjalainen (KuY) sekä opiskelijaedustajat Kuopiosta ja Joensuusta.

Järjestäytymiskokouksessa (19.8.) hallituksen puheenjohtajaksi valittiin pääjohtaja Taalas. Hallitus päätti myös käynnistää kahden rehtorin hakuprosessin. Itä-Suomen yliopisto hakee johtavaa rehtoria ja akateemista rehtoria. Toinen rehtoreista sijoittuu Joensuuhun ja toinen Kuopioon.

Itä-Suomen yliopiston tavoin Turun yliopiston hallitukseen tuli neljä ulkopuolista ja kuusi yliopistoyhteisön jäsentä. Ulkopuolisia ovat puheenjohtajaksi valittu IF vahinkovakuutusyhtiön toimitusjohtajana työskennellyt VTM Hannu Kokkonen, Raha-automaattiyhdistyksen toimitusjohtaja, Suomen pitkäaikaisin naisministeri, LkT Sinikka Mönkäre, Arkistolaitoksen pääjohtaja, teologian tohtori Jussi Nuorteva sekä Raisio Oyj:n toimitusjohtaja, KTM Matti Rihko.

Yliopistoyhteisöön kuuluvista hallituksen jäsenistä 2 on professorikunnan, 2 muun henkilökunnan ja 2 opiskelijoiden edustajia. Henkilöstöstä hallituksen jäseniksi valittiin siviilioikeuden professori Ari Saarnilehto, solubiologian ja anatomian professori Pirkko Härkönen, tietoturvapäällikkö Mats Kommonen, kielten laitoksen johtaja Hanna Ruska-Becker.

Rantanen puheenjohtajaksi Jyväskylässä

Tampereen yliopiston hallituksessa on viisi jäsentä yliopiston ulkopuolelta ja kuusi sisältä. Kollegio päätti 25.8. ulkopuolisista jäsenistä: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja, FT Rauno Ihalainen, Euroopan Investointipankin Senior Gender and Diversity Advisor, FT Leena Lahti, Suomen Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysyksikön johtaja, HTT Kaija Majoinen, SOK:n entinen pääjohtaja, Tampereen yliopiston professorina toiminut Kari Neilimo ja Pirkanmaan TE-keskuksen johtaja TkL Riitta Varpe. Professorien, yliopiston muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajat hallitukseen yliopistokollegio julkistaa maanantaina 7. syyskuuta.

Jyväskylän yliopiston hallitus on yliopiston kokoon nähden melko pieni: siihen kuuluu seitsemän jäsentä. Näistä on yliopiston ulkopuolisia 3, professoreita 2, opetus- ja tutkimushenkilöstöä ja muuta henkilöstöä 1 sekä opiskelijoita 1.

Yliopistokollegio valitsi hallituksen yliopiston ulkopuolisiksi jäseniksi Kesko Oyj:n Järvi-Suomen aluejohtaja Merja Haverisen, Työterveyslaitoksen entisen pääjohtajan, professori Jorma Rantasen ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn entisen toimitusjohtajan, professori Pentti Vartian. Yliopistoyhteisöä edustavat suomen kielen professori Minna-Riitta Luukka, fysiikan professori Juha Äystö ja ranskan kielen lehtori Auli Poutanen. Opetusministeriön selvitysmiehenä yliopistouudistuksen lähtökohtia pohtinut Rantanen pääsee toteuttamaan näkemyksiään hallituksen puheenjohtajana.

Vaasaan ja Lappeenrantaan ulkopuolisenemmistö

Julkisoikeudellisista yliopistoista Vaasan yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto siirtyvät eniten ulkopuolisten valtaan. Vaasassa yliopistoyhteisön ulkopuolelta valittiin viisi: ABB:n teknologiajohtaja, TkT Kimmo Forsman, osuuskauppa KPO:n toimitusjohtaja, KTM Arttu Laine, toimitusjohtaja, DI Ulla Mäki-Lohiluoma, ministeri Ole Norrback ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtaja, professori Pirkko Nuolijärvi. Yliopistoyhteisöä edustavat lehtori Aila Pesonen, professori Timo Rothovius, professori Ari Salminen sekä yksi opiskelijajäsen. Norrback toimii puheenjohtajana.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) uuteen hallitukseen tuli yhdeksän jäsentä, joista viisi on yliopiston ulkopuolelta. Ulkopuolisia jäseniä ovat Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula, Kalevala Korun toimitusjohtaja Laura Lares, Lappeenrannan kaupunginjohtaja Seppo Miettinen, Maintpartnerin konsernijohtaja Tuomo Rönkkö sekä Nokian viestintäjohtaja Arja Suominen. Yliopistoyhteisöstä valitut jäsenet ovat professori, TkT Jarmo Partanen, professori, TkT Kaisu Puumalainen, lehtori, TkT Ritva Tuunila ja yksi teekkari.

Myös Oulun yliopistoon tulee hienoinen ulkopuolisvalta, koska puheenjohtaja tulee viiden yliopiston ulkopuolisen jäsenen joukosta. Yliopistoyhteisöllä on myös viisi edustajaa. Ulkopuoliset jäsenet ovat: puheenjohtajaksi valittu VTT:n bioteknologian, kemian ja prosessiteknologian tutkimusstrategiasta vastaava johtaja, FT Hans Söderlund, Outokumpu Oyj:n General Stainless sektorin johtaja, DI Pekka Erkkilä, Suomen ympäristökeskuksen johtaja, MMT Lea Kauppi, Nordeakonsernin European Affairs -yksikön johtaja, VTT Leena Mörttinen, Nokia Oyj:n teknologiapolitiikassa johtajana toiminut tekniikan tohtori Erkki Ormala.

Yliopistoyhteisöstä hallitukseen valittiin kasvatustieteiden professori Sanna Järvelä ja sisätautiopin professori, dekaani Markku Savolainen sekä muun henkilöstön edustajina lehtori, filosofian lisensiaatti Markku Mäkivuoti ja ylivirastomestari Raija Ukkola, lisäksi mukana on yksi opiskelija.

Taidepuolella sisäisillä yhden enemmistö

Sibelius-Akatemian hallituksessa työskentelee neljä yliopistoyhteisön edustajaa ja kolme ulkopuolista jäsentä. Ulkopuoliset jäsenet ovat Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Eero Holstila, kulttuuriasianneuvos Raija Mattila opetusministeriöstä sekä TeliaSonera OyJ:n hallituksen puheenjohtaja ja jo vuodesta 2006 Sibelius-Akatemian hallituksessa työskennellyt Tom von Weymarn. Weymarn valittiin puheenjohtajaksi.

Professorikuntaa hallituksessa edustaa pianomusiikin professori Erik T. Tawaststjerna ja lehtoreita alttoviulisti Teemu Kupiainen. Muun henkilöstön edustajana toimii opintoasiainsihteeri Tuomo Lukkarinen. Lisäksi hallitukseen kuuluu yksi ylioppilaskunnan edustaja.

Teatterikorkeakoulun hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, joista viisi on yliopistoyhteisöstä ja neljä Teatterikorkeakoulun ulkopuolelta. Hallituksen sidosryhmäjäseniä ovat Altian lakiasiainjohtaja Nils Gesterberg, Helsingin Musiikkitalon johtaja Helena Hiilivirta, Pro Artibus -säätiön toimitusjohtaja Leif Jakobsson sekä Suomen Kansallisteatterin pääjohtaja Maria-Liisa Nevala. Elokuun loppuun mennessä valituista yliopistojen hallitusten puheenjohtajista Nevala on ainoa nainen.

Uudessa hallituksessa professoreita edustavat Markku Uimonen ja Maarit Ruikka, lehtoreita Kimmo Karjunen, muuta henkilökuntaa erikoissuunnittelija Pekka Korhonen ja opiskelijoita mukana on yksi.

Kuvataideakatemian hallitukseen valittiin yhdeksän jäsentä, viisi talon lisältä ja neljä yliopiston ulkopuolelta. Uudessa hallituksessa professorikuntaa edustaa taidegrafiikan professori, kuvataiteilija Antti Tanttu. Muita opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvia edustaa lehtori, kuvataiteilija Minna Långström ja muuta henkilökuntaa apulaissihteeri Riitta Salmi. Opiskelijakunnasta toinen on perus- ja toinen jatko-opiskelija.

Uuden hallituksen sidosryhmäjäsenet ovat kansanedustaja, FT Outi Alanko-Kahiluoto, Helsingin kaupungin taidemuseon johtaja, FT Janne Gallen-Kallela-Sirén, Helsingin työväenyhdistyksen toimitusjohtaja, VTM Jorma Bergholm ja toimitusjohtaja Mauri Niemi.

Säätiöissä yliopistoyhteisön ääni ei kuulunut

Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun hallitukset valitsivat (14.8.) Aalto-yliopiston hallituksen uudelleen. Aalto-yliopiston hallituksen muodostavat toimitusjohtaja Matti Alahuhta, Bostonin yliopiston rehtori Robert A. Brown, toimitusjohtaja Anne Brunila, professori Bengt Holmström, professori Marja Makarow, professori Saku Mantere ja johtaja Anna Valtonen. Alahuhta jatkaa puheenjohtajana.

Uuden yliopistolain voimaanpanosta annetun lain mukaisesti HSE:n, TaiKin ja TKK:n hallitukset päättivät asiasta. Jatkossa hallituksen valitsee Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea.

Kolmen korkeakoulun hallitukset hyväksyivät ponnen, että Aalto-yliopiston hallitus noudattaisi päätöksenteossaan ja sen valmistelussa asioiden kannalta riittävää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja että se toimisi päätöstensä valmistelussa vuorovaikutuksessa Aalto -yliopistoyhteisön kanssa sekä huolehtisi päätöstensä hyvästä tiedottamisesta.

Aalto-korkeakoulusäätiön hallitus on myös vahvistanut professori Tuula Teerin nimityksen Aalto-yliopiston rehtorin tehtävään.

Tampereen teknillisen yliopiston hallitus valitsi kokouksessaan 18.8. TTY-säätiön hallituksen uudelleen. TTY-säätiön hallituksen jäsenet ovat Blyk Ltd:n toimitusjohtaja Pekka Ala-Pietilä, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ETLAn toimitusjohtaja Sixten Korkman, Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n pääjohtaja Erkki Leppävuori, professori Leena Peltonen-Palotie, EM Group Oy:n toimitusjohtaja Marjo Raitavuo, Kone Oyj:n muotoilujohtaja Anne Stenros ja Minutor Oy:n toimitusjohtaja Mika Uusi-Pietilä.

Muodollisesti ratkaisu oli yksimielinen, mutta asiasta oli väännetty pitkään ja henkilöstöön oli kohdistettu painostusta, mm. yksityisten rahoittajien taholta. Kokouksessa jätettiin kuuden jäsenen allekirjoittama ponsi, jonka mukaan säätiöyliopiston hallitukseen tulisi jatkossa saada myös henkilöstön edustus. Ponnessa hallituksen valintatilannetta ei pidetä aitona ja yliopistolain hengen mukaisena.

Kirsti Sintonen

YLIOPISTOLAKI

15 §

Julkisoikeudellisen yliopiston hallitus Julkioikeudellisen yliopiston hallituksessa on 7 tai 9- 14 jäsentä. Yliopistokollegio päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Hallituksessa tulee olla edustettuina seuraavat yliopistoyhteisön ryhmät: 1) yliopiston professorit; 2) muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö; 3) opiskelijat. Kustakin 2 momentissa tarkoitetusta ryhmästä voi olla jäseniä enintään puolet näistä ryhmistä valittavien jäsenten yhteenlasketusta määrästä. Yliopistokollegio päättää eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden lukumäärästä.

Vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä tulee olla muita kuin 2 momentissa tarkoitettuja henkilöitä. Heidän tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja yliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden tai taiteiden asiantuntemusta.


YLIOPISTOLAKI

24 §
Säätiöyliopiston hallitus

Säätiöyliopiston hallituksessa on seitsemän jäsentä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen on monipuolisesti edustettava säätiöyliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta.

Yliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin nimittää säätiöyliopiston hallituksen jäsenet säätiöyliopiston perustajia kuultuaan. Kolme jäsentä nimitetään henkilöistä, jotka perustajat, Suomen valtiota lukuun ottamatta, ovat asettaneet ehdolle siten kuin säätiön säännöissä määrätään. Näitä ehdokkaita tulee olla vähintään kaksinkertainen määrä täytettäviin paikkoihin nähden.

Yliopistojen hallitukset


ACATIIMI 6/09 tulosta | sulje ikkuna