6/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   

  Den undervisande personalens löner halkar efter i Finland

  I Danmark betalas de bästa lönerna. Medellönen för en professor i Danmark ligger på nästan 8 700 € brutto, då den i Finland är ca 6 500 €. Det kunde representanterna på årets nordiska fackliga möte i Kyrkslätt konstatera. Vad gäller professorslöner har Finland ganska konkurrenskraftiga löner jämfört med de andra länderna, där Danmark alltså håller täten och Island ligger sist. Detta gäller dock endast professorer, eftersom övrig undervisande personal och doktorander släpar efter i Finland.

  Även bland de övriga problemen och debatterna i de olika nordiska länderna kan man känna igen sig i Finland. I Danmak har de vanliga skollärarna varit mål för arbetsgivarnas lockout i 4 veckor för begränsningar i frihet och nu befarar Dansk Magisterforenig att detta även kan smitta av sig inom universitetssektorn. Från Island däremot kommer bättre nyheter. Där finns en politisk vilja att satsa på högre utbildning, eftersom de isländska politikerna uttalat en strategi att lyfta Island med kännbara satsningar på utbildning.

  I Norge har satsningarna på forskning lyfts fram med hjälp av ett projekt: Hjernekraftverk. Dessvärre ser den norska satsingen på forskning inte lika bra ut för Norges del som för Finlands del (se tabell). Tyvärr har situationen i Finland försämrats märkbart de sista åren. I Sverige har man bl.a. tagit fasta på visstidsanställningar. En lagändring från 2012 har gjort att universiteten kan undvika fastanställningar. Problemet har uppfattats så stort att SULF har anmält Konungariket Sverige till Europeiska kommissionen för brott mot EU:s visstidsdirektiv.

  Satningar på forskning

  Notera dock att siffrorna är från 2010. Efter det har Finland målmedvetet skurit ned på satsningarna och i de andra länderna har man i stället ökat satsningarna. Till exempel i Sverige är satsningarna i storleksordningen 4 miljarder SEK fram till 2016.

      (per capita)
  1. Plats: Finland 12 900 NOK
  2. Plats: Sverige 12 300 NOK
  3. Plats: Danmark 10 900 NOK
  4. Plats: Island 10 200 NOK
  5. Plats: Norge 8 700 NOK
  källa: Delegaterna från Forskerforbundet, Norge, presenterade resultatet på basen av NIFU Nordisk FoU-statistikk 2010

  Fackligt nordisk möte

  Ordnas en gång i året, denna gång i Kyrkslätt i Finland den 3-5 juni

  OAJ/YLL, Forskarförbundet och Professorsförbundet representerar Finland

  Totalt deltog 33 personer från Danmark, Island, Norge, Sverige och Finland

  På mötesagendan: jämförelse av bl.a. löner, arbetstid, forskningledigheter, bonus- och andra incentivprogram, karriärmodeller, tenure track, visstidsanställningar mm.

  Åke Finne

  • Painetussa lehdessä sivu 11