6/15

 • pääsivu
 • sisällys
 • Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola pitää hallituksen kärkihankeprosessia suhteellisen sekavana.

   

  kysymys-vastaus Jukka Kola

  Helsingin yliopistossa edessä suuria sopeuttamistoimia. Valtiovalta muisti 375-juhlavuottaan viettävää Helsingin yliopistoa kymmenien miljoonien eurojen säästövaateilla. Rehtori Jukka Kolan mukaan yliopisto joutuu tarkastelemaan hyvin tarkkaan kaikkia kustannuksia ja tulovirtoja.

  1) Helsingin yliopiston laskelmien mukaan yliopistoon kohdistuvat säästöt olisivat hallituskauden loppupuolella kokonaisuudessaan noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Tulivatko näin suuret leikkaukset (mm. apteekkikompensaation poistaminen) yllätyksenä?

  Kyllä, nimenomaan näin suurina ja erityisesti HY:lle kohdistettuna. Kaikki ymmärrämme Suomen tiukan taloustilanteen, mutta leikkausten kohdentamiseen olisi varmaan voinut kiinnittää enemmän huomiota, nimenomaan Suomen tulevaisuuden menestyksen kannalta katsottuna.

  2) Mitä VM:n budjettiehdotuksen rahoituslinjaukset tarkoittavat Helsingin yliopistolle?

  Suuria sopeuttamistarpeita ja -toimenpiteitä. Kaikkia kustannuksia mutta myös tulovirtoja, mukaan lukien mahdolliset uudet rahoitusmuodot, joudutaan tarkastelemaan hyvin tarkkaan ja kattavasti. Käynnistimme suunnittelutyön heti alkukesästä, mutta vielä ei ole tehty päätöksiä. Hallituksemme kokous 16.9. on ratkaisevassa asemassa.

  3) Onko tulossa yt-neuvotteluja tai muita henkilöstöön kohdistuvia toimia?

  Ks. edellinen vastaus eli päätöksiä mistään eksakteista sopeuttamistoimista ei ole vielä tehty.

  4) Miten kommentoitte kärkihanke-esityksiä yliopistojen ja tutkimuksen kannalta?

  Olemme tarjonneet omia oleellisia esityksiä mukaan, ja toivottavasti ne etenevät laajemminkin tärkeinä kokonaisteemoina. Mutta kärkihankkeet ja niiden mahdollinen rahoitus eivät tietenkään ole millään muotoa kompensaatiota suurille yliopistoleikkauksille. Syytä on myös todeta, että koko kärkihankeprosessi on vaikuttanut suhteellisen sekavalta. Toivottavasti kuitenkin lopulliset hankevalinnat osuvat oikeaan, ml. eri teemojen hankkeiden sujuva ja järkevä yhdistäminen, jotta aitoa kasvua syntyisi.

  5) Hallitus ajaa kolmatta lukukautta. Miten HY aikoo sen toteuttaa?

  Meillä on jo runsaasti opetusta, muun muassa avoimen yliopiston kautta ja tenttimismahdollisuuksia kesällä. Olemme myös pidentäneet lukukausia kummastakin päästä. Tietenkin tarkastelemme tilannetta koko ajan opiskelijoiden kysynnän ja opetuksen tarjonnan kohtaannon parantamiseksi. Tämä on myös selvästi asia, joka kuuluu yliopistojen autonomiaan.

  teksti Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 16