Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 4.9.2017

  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Suomen Akatemia, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta, EK, opetusministeri, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry.
  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnot työaikalain muuttamisesta ja rinnakkaistallentamista koskevasta selvityksestä.
  • Käsitteli opetusministeriön hallinnonalan talousarviota vuodelle 2018.
  • Keskusteli korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2013 -visiotyöstä.
  • Käsitteli liiton sijoitustoimintaa.
  • Käsitteli vuoden 2018 toiminnan painopisteitä.

Professoriliiton hallitus 5.10.2017

  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: OKM, Unifi, Sivistystyönantajat.
  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (opetusyhteistyö) sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta.
  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2018.
  • Merkitsi tiedoksi liiton edustajan raportin Higher Education and Research Standing Committee (HERSC ) -kokouksesta.
  • Käsitteli liiton toimintasuunnitelmaa ja budjettia vuodelle 2018.
  • Käsitteli OKM:n korkeakoulutus ja tutkimus 2013 -visiota.

Tieteentekijöiden hallitus 22.9.2017

  • Keskusteli Akavan ja neuvottelujärjestöjen tehtävistä ja työnjaosta.
  • Tarkasteli OKM:n visiotyötä ja esitti, että pitäisi selvittää mistä puhutaan korkeakoululainsäädännön yhdistämisessä ja tutkia, mitä yliopisto- ja korkeakoulukentällä ajatellaan. Voi kysyä, mikä tarve on uudelle laille, jota ei mainita hallitusohjelmassa. Keskusteli myös siitä, miksi asialla on yhtäkkiä kiire ja mitä yhteiseen lakiin tulisi kirjata. Kyse on isommasta muutoksesta kuin yliopistolakiuudistuksessa, joten se tulisi tehdä perusteellisten selvitysten pohjalta.
  • Keskusteli omaehtoisen työllistymisen akavalaisista järjestöistä ja mahdollisesta liittymisestä alueellisiin yhdistyksiin.
  • Hyväksyi uusia jäsenetuja.

YLL:n hallitus 29.9.2017

  • Tarkensi neuvottelutavoitteitaan TESneuvotteluihin mm. työaikakysymysten ja palkkausjärjestelmän kehittämisen osalta. Todettiin tarve kehittää työsuunnitelmakäytänteitä.
  • Keskusteli OKM:n korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyöstä. Visiokeskustelun keskeisemmäksi teemaksi on noussut ehdotus yhdestä korkeakoululaista, minkä varjoon monet työlle asetetut tavoitteet vaikuttavat jäävän. YLL nostaa esiin mm. sivistysyliopiston, elinikäisen oppimisen sekä opetuksen ja tutkimuksen yhteyden yliopistoissa. Todettiin myös rahanjakomallissa olevan kehittämistarpeita.
  • Merkitsi tiedoksi OAJ :n vuosittain jakaman Vuoden koulutusvaikuttaja 2017 -tunnustuksen ehdokasasettelun
  • Suunnitteli liiton puheenjohtajien ja aktiivitoimijoiden koulutuspäivää 27.10.2017
  • Merkitsi tiedoksi OAJ :n valtuustovaalit YLL:n osalta 14.3.–27.3.2018.


Painetussa lehdessä sivu 58