Palkkausjärjestelmän uudistuksesta syntyi sopu

Työehtosopimuksen palkankorotusvara käytetään kokonaisuudessaan yliopistojen henkilökunnan palkankorotuksiin.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo jaksoi uskoa myönteiseen loppuratkaisuun yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistamisessa, vaikka juuri tämä kysymys aiheutti talven 2018 yliopistojen neuvottelukierroksella eniten erimielisyyttä.

— Me JUKOssa pyrimme koko ajan kohti oikeudenmukaista ja järkevää ratkaisua. Nyt iloitsenkin siitä, että yhteisymmärrys löytyi ja viime talven hankalien neuvottelujen ja sovittelun jälkeinen poikkeustila on lopulta ohi. Osapuolet tunnustavat toisensa tasavertaisina kumppaneina. Nyt lähdemme yhdessä eteenpäin, Markku Kojo luotaa neuvottelujen kulkua ja lopputulosta.

Talven neuvottelukierros yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamiseksi päättyi valtakunnansovittelijan toisen sovintoehdotuksen hyväksymiseen maaliskuussa 2018. Samalla osapuolet sopivat jatkavansa valmistelua palkkausjärjestelmän uudistamisesta yhteisessä työryhmässä syyskuun loppuun saakka. Työryhmä kokoontui alkusyksystä päivittäin. Neuvottelutulokseen päästiin aamuyöstä 27. syyskuuta.

Palkkausjärjestelmään tehty muutos tarkoittaa sitä, että henkilökohtaista työsuoritusta kuvaavien tasojen määrä vähenee nykyisestä yhdeksästä neljään (suorituskategoriaan) ja nykyisen järjestelmän alin suoritusprosentti nousee kuuteen prosenttiin. Tästä alimman suoritusprosentin nostamisesta aiheutuvaa kustannusvaikutusta vastaava muutos tehdään vaativuustasoille tehtäväkohtaisiin palkanosiin. Suorituskategorioille on määritelty haarukat, joiden välillä henkilökohtainen palkanosa voi liukua. 1.1.2019 voimaan tulevasta paikallista erästä käytetään osa vaativuustasoihin ja pysyviin vaativuuslisiin.

Euromääräisiä palkkoja korotetaan 1.1.2019 0,5 prosenttia ja 1.6.2019 0,85 prosenttia.

1.6.2019 käytetään 0,85 prosenttia palkkasummasta henkilökohtaiseen palkanosaan työnantajan päättämällä tavalla.

Ratkaisu sisältää muutoksia muun muassa henkilökohtaisen suoriutumisen arviointimenettelyyn ja palkankorotusten voimaantuloon tehtäväkohtaisen vaativuuden muuttuessa.

Palkkausjärjestelmän uudistuksen vaikutuksia arvioidaan enemmän seuraavassa Acatiimissa. (Tämä numero meni painoon 28.9, jolloin liittojen päätökset tehtiin.) Asiasta löytyy lisätietoja myös JUKOn ja liittojen verkkosivuilta.


Palkkausjärjestelmästä sanottua

”Palkkausjärjestelmän uudistus on kaikkien henkilöstöryhmien näkökulmasta tasapainoinen.”
Johanna Moisio,
toiminnanjohtaja
Tieteentekijöiden liitto, JUKOn yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja

”Neuvotteluprosessi oli pitkä ja raskas. On erittäin hyvä asia, että pystyimme löytämään osapuolia tyydyttävän ratkaisun myös palkkausjärjestelmän kehittämisen osalta.”
Tarja Niemelä,
toiminnanjohtaja
Professoriliitto

”Sopimusosapuolet löysivät yhteisen sävelen palkkausjärjestelmästä. Aika näyttää, miten uudistettu suoriutumisen arviointi lähtee toimimaan.”
Santeri Palviainen,
puheenjohtaja,
Yliopistojen opetusalan liitto YLL


Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 8