Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 28.8.2018

 • Merkitsi tiedoksi tapaamiset opetusministerin ja Sivistystyönantajien johdon kanssa.
 • Sai selvityksen kevään työtaisteluiden kustannuksista liitolle.
 • Keskusteli palkkausjärjestelmän uudistamisesta.
 • Keskusteli liiton toimista maan hallituksen budjettiriihen liittyen.
 • Kävi lähetekeskustelun liiton lausunnoksi luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on kasvattaa korkeakoulututkinnon suorittavien osuutta, parantaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja helpot-taa korkeakoulutukseen pääsyä.
 • Hyväksyi liiton suosituksen hyvästä tavasta tekijänoikeuksista sovittaessa.
 • Päätti pitää liiton kokouksen 5.10.2018 klo 13.00 Akavatalossa.

Professoriliiton hallitus 28.9.2018

 • Hyväksyi palkkausjärjestelmän uudistusta koskevan neuvottelutuloksen.

Tieteentekijöiden liiton hallitus 28.9.2018

 • Päätti hyväksyä palkkausjärjestelmäneuvottelujen tuloksen.
 • Keskusteli työaikalain muutoksesta. Liiton kanta on, että työsopimuslakia ei pidä uudistaa yrityksen tai työpaikan koon perusteella. Liitto tukee Akavan kantaa siinä, että sama lainsäädäntö tulee olla käytössä kaikille työtekijöille. Liiton jäsenet voivat osallistua mahdollisiin irtisanomissuojan heikennyksiä vastustaviin toimiin työaikajoustojen puitteissa.
 • Tarkasteli liiton korkeakoulu- ja tiedepoliittista strategiapaperia ja ehdotti muutoksia siihen.
 • Keskusteli liiton sääntöuudistuksesta
 • Pohti sähköiseen jäsenkorttiin siirtymistä ja etujen kilpailuttamista.
 • Tarkasteli Opettajien työttömyyskassan hallituksen tilannetta.

YLL:n hallitus 28.9.2018

 • Sai selvityksen lukiolain valmistelusta.
 • Merkitsi tiedoksi hallituksen esityksen yliopistolain muuttamisesta.
 • Merkitsi tiedoksi OWAL Groupin selvityksen korkeakoulu-uudistusten vaikutuksista.
 • Päätti koulutuskalenterista vuodelle 2019.


Painetussa lehdessä sivu 54