Hallitusten päätöksiä

YLL:n hallitus 6.9.2019

 • Käsitteli valtion vuoden 2020 talousarviota korkeakoulujen osalta. Liitto on pettynyt valtiovarainministeriön talousarvioehdotukseen. Käytiin keskustelu liiton vaikuttamistoimista.
 • Keskusteli valmistautumisesta työmarkkinaneuvotteluihin.
 • Teki päätöksiä liiton sijoitustoiminnasta.
 • Käsitteli liiton ensi vuoden toiminnan painopisteitä.
 • Päätti, ettei se ole mukana Earth Strike -yleislakossa. Liitto tukee ilmastokampanjaa muulla tavoin.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: tiede- ja kulttuuriministeri, Sivistystyönantajat.

Tieteentekijöiden liiton hallitus 13.9.2019

 • Merkitsi tiedoksi liiton visuaalisen ilmeen uudistuksen sekä tilanteen verkkosivu-uudistuksessa.
 • Teki päätöksiä liiton varainhoidosta. Sillä tuetaan jatkossa yhä enemmän kestävän kehityksen mukaista toimintaa.
 • Merkitsi tiedoksi käydyn keskustelun yliopisto- ja tiedepoliittisesta vaikuttamisesta liittyen mm. budjettiriiheen.
 • Keskusteli neuvottelutilanteesta ja TES-tavoitevalmistelusta.
 • Keskusteli yliopistojen uramalleista. Päätti lähettää asiaan liittyvän kyselyn yhdistyksille. Liiton opetus- ja tutkijanuratyöryhmä kerää yliopistojen suositukset ja järjestelmät.
 • Päätti hyväksyä yhteistyösopimuksen OAJ :n kanssa korkeakoulupoliittisessa edunvalvonnassa sekä Akavan ja JUKO n vaaleissa.
 • Keskusteli ja päätti henkilöstöasioista.
 • Arvioi vuoden 2019 toimintaa ja kävi lähetekeskustelua vuoden 2020 suunnittelusta.
 • Merkitsi tiedoksi yliopistokiertueen tilanteen sekä tulevat tapahtumat: Luottamusmiespäivät & International University-päivä 24.-25.10.2019 ja Communicatio Academica 17.1.2019 Vaasassa.

YLL:n hallitus 13.9.2019

 • Tarkensi neuvottelutavoitteita.
 • Merkitsi tiedoksi hallitusohjelman ja budjettiehdotuksen välisen epäsuhdan rahoituksen suhteen sekä keskusteli toimenpiteistä.
 • Keskusteli viestinnästä ja jäsenlehdestä.
 • Päätti aloittaa viestintästrategian laadinnan.
 • Sai selvityksen SuomiAreenasta YLL:n osalta.
 • Päätti toimenpiteistä OAJ :n työhyvinvoinnin teemalukuvuodesta YLL:läisten yhdistysten osalta.
 • Päätti vuoden 2020 kokouskalenterista.
 • Merkitsi tiedoksi YLL-yhdistysten aktiivien koulutuksen ohjelman.
 • Merkitsi tiedoksi paikallisten yhdistysten ajankohtaiset kysymykset ja kuulumiset.


Painetussa lehdessä sivu 58