Yhteistyösopimusta allekirjoittamassa OA J:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Maija S. Peltola ja toiminnanjohtaja Johanna Moisio sekä OA J:n järjestöjohtaja Pasi Pesonen.

Tieteentekijät ja OAJ edunvalvontayhteistyöhön

Tieteentekijöiden liitto ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ovat aloittaneet edunvalvontaa koskevan yhteistyön. Järjestöt ovat sopineet yhteistyöstä, jonka myötä Tieteentekijät ja OAJ valmistelevat ja toteuttavat kaiken yliopistoja koskevan sopimusedunvalvonnan sekä korkeakoulu- ja tiedepoliittisen vaikuttamisen tiiviissä yhteistyössä. Samalla Tieteentekijät liittyy OAJ:n johtamaan ryhmittymään tulevissa keskusjärjestö Akavan ja neuvottelujärjestö JUKOn vaaleissa.

— Yhteistyön käynnistäminen merkitsee yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön edunvalvonnan vahvistumista. Haemme tällä nimenomaan edunvalvonnallista etua jäsenistöllemme, Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Maija S. Peltola toteaa.

— Edelliset työehtosopimusneuvottelut osoittivat, että jukolaisten tulee yhdessä olla vahvempia, lisää toiminnanjohtaja Johanna Moisio.

Tieteentekijöiden liiton hallitus päätti OAJ-yhteistyöstä yksimielisesti kokouksessaan 13. syyskuuta. Sopimus allekirjoitettiin ja siitä tiedotettiin 16.9.

Muutos ei vaikuta Tieteentekijöiden liiton jäsenpalveluihin. Acatiimi-lehteen liittyvä yhteistyö jatkuu entisellään Professoriliiton ja Yliopistojen opetusalan liiton YLL:n kanssa.

— Yhteistyön syventäminen sekä sopimusedunvalvonnan että koulutuspoliittisen edunvalvonnan saralla on tervetullut ja luonteva kehitys, koska Tieteentekijöillä ja YLL:llä on paljon yhteisiä intressejä ja jäsenprofiilit ovat samankaltaisia. Yhteistyö OAJ:n ja Tieteentekijöiden välillä tuo leveämmät harteet yliopistosektorin edunvalvontaan, kommentoi YLL:n puheenjohtaja Santeri Palviainen.

Professoriliitolla ja Tieteentekijöiden liitolla on vuodesta 1986 lähtien ollut voimassa yhteistyösopimus, jonka mukaisesti ”Professorit ja Tieteentekijät sopii yhteisistä yliopisto- ja tiedepolitiikkaa koskevista tavoitteista”.

Tieteentekijöiden liitto on 16.9. ilmoittanut, että jatkossa se valmistelee ja toteuttaa kaiken yliopistoja koskevan sopimusedunvalvonnan sekä korkeakouluja tiedepoliittisen vaikuttamisen tiiviissä yhteistyössä OAJ:n kanssa. Professoriliiton hallitus käsittelee asiaa lokakuussa pidettävässä kokouksessaan ja liiton valtuusto 29.11. kokouksessaan.Painetussa lehdessä sivu 14