Syksy on tunnetusti vuoden kiireisintä aikaa kaikille tutkimusrahoituksen hakijoille. Syyskuussa oli myös tapahtumia ja seminaareja, joissa tarjottiin neuvoja sekä hakemuksiin että apurahansaajien työhyvinvointiin.

Oikea apuraha ja parempi työnhyvinvointi

Tieteentekijöiden liitto oli syyskuussa aktiivisesti mukana apurahansaajille suunnatuissa tapahtumissa. Liitto järjesti 5.9. yhdessä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU:n sekä Suomen taiteilijaseuran kanssa tapahtuman Tositarkoituksella — löydä se oikea apuraha. Keskustakirjasto Oodiin mahtui paikan päälle noin 50 tieteen ja taiteen harjoittajaa. Lisäksi tilaisuuden yleistä osiota oli mahdollista seurata suorana verkkolähetyksenä.

Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus Taike, Koneen Säätiö ja Svenska Kulturfonden esittelivät omia rahoitusmuotojaan sekä tarjosivat ohjeita siihen, millainen on hyvä hakemus. Aamupäivän osuuden jälkeen rahoittajista Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska Kulturfonden, sekä liitoista TAKU ja Tieteentekijät tarjosivat osallistujille myös henkilökohtaista neuvontaa rahoitushakemuksiin sekä apurahalla työskentelyyn liittyen. Tapahtuma oli kokonaisuudessaan onnistunut ja paikat varattiin nopeasti täyteen, joten vastaavanlaisille tilaisuuksille on varmasti kysyntää myös jatkossa.

Tieteentekijöiden liitto oli mukana myös Melan apurahansaajien työhyvinvointipäivässä, joka järjestettiin yhteisenä tilaisuutena tieteen ja taiteen harjoittajille Helsingin Messukeskuksessa 19. syyskuuta. Tilaisuuden ensimmäisessä osiossa toimittaja-kirjailija Anna Perho käsitteli hyvinvointia ja epävarmuuden sietämistä. Keskustelu noin 200 osallistujan kanssa oli aktiivista ja iloista, ja Perho jakoi osallistujille ajatuksia niin itsensä johtamisesta kuin työn mielekkyydestä.

Yhteisen osuuden jälkeen osallistujat jakautuivat erilaisiin työpajoihin. Tieteentekijöiden liiton ja Taiteen edistämiskeskus Taiken yhteisessä työpajassa Vuoropuhelua ja vihapuhetta: Taiteilijat ja tieteentekijät julkisessa keskustelussa – miksi ja miten pärjätä haittailmiöiden kanssa? keskityttiin tieteen- ja taiteentekijöiden rooleihin sekä toimintaan osana julkista keskustelua ja sosiaalista mediaa.

Tieteentekijöitä työpajan vetäjinä edustivat terrorismin tutkija Leena Malkki sekä sotahistorian tutkija Jussi Jalonen, jotka ovat molemmat tehneet merkittävää uraa nimenomaan apurahoilla. Työpajan osallistujat, joissa oli sekä tieteen että taiteen edustajia pääasiassa uran alkuvaiheista, saivatkin varmasti hyviä ajatuksia tulevaisuuden toimintaansa. Keskusteluissa korostettiin rohkeutta toimia asiantuntijana ja oman alansa edustajana, mutta myös kollegiaalisuutta ja yhteisön merkitystä jokaiselle niin taiteissa kuin tieteissä.Miia Ijäs-Idrobo
yhdistyskoordinaattori, Tieteentekijöiden liitto

Painetussa lehdessä sivu 15