Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 6.11.2020

 • Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko vieraili hallituksen kokouksessa.
 • Hyväksyi budjetin ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 esitettäväksi valtuustolle. Valtuusto kokoontuu 27.11.
 • Käsitteli selvitystä professoreiden rekrytoimisesta ja päätti toimenpiteistä.
 • Valitsi Vuoden Professorin vuodelle 2021. Valinta julkistetaan Tieteen päivien yhteydessä 14.1.2021. Tilaisuus striimataan.
 • Sai selvityksen yliopistojen autonomiaselvityksen seurantaryhmän, tutkijanuratyöryhmän ja avoimen tieteen seurantaryhmän työskentelystä. Liitolla on ko. työryhmissä edustajansa.
 • Merkitsi tiedoksi palkansaajajärjestöjen kirjeen TAU :n johdolle opetus- ja tutkimushenkilökunnan palkkauksen ja nimikkeiden harmonisointiprosessista.
 • Merkitsi tiedoksi tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon 6.10.2020 antaman vastauksen kirjalliseen kysymykseen yliopistojen määräaikaisista työsuhteista.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Unifi, Suomen Akatemia.

Tieteentekijöiden hallitus 6.11.2020

Hallitus kokoontui marraskuussa edelleen etäyhteyksin. Kokouksessa kuultiin mm. tuloksia Miksei vakituinen -kampanjasta, käsiteltiin ajankohtaisia korkeakoulu- ja tiedepolitiikan asioita, kuten yliopistojen rahoitustilannetta, koulutuspoliittisen selonteon valmistelua sekä OKM:n tutkijauratyöryhmän aloitusta, sekä kuultiin katsaus Akavan työmarkkinapolitiikasta. Hallitus päätti:

 • toimintasuunnitelmasta vuodelle 2021 ja sen toimittamisesta liittokokoukselle hyväksyttäväksi.
 • jatkaa etäkokous- ja -tapahtumakäytäntöjä liitossa mahdollisimman laajasti myös ensi vuonna.
 • palkkioesityksestä puheenjohtajan, hallituksen ja muiden toimielinten palkkioksi sekä esityksen toimittamisesta liittokokoukselle hyväksymistä varten.
 • liittokokouksen esityslistasta. Todettiin liittokokousjärjestelyt ja mahdollisten vaalien tilanne.
 • vuoden 2021 jäsenmaksusta, sen kantotavasta ja talousarviosta sekä tämän esityksen toimittamisesta liittokokoukselle hyväksymistä varten.
 • hallituksen vastauksista kahteen liittokokousaloitteeseen.

YLL:n hallitus 9.10.2020

 • Merkitsi tiedoksi ajankohtaisen edunvalvontatilanteen.
 • Päätti verkkosivujen uudistuksesta.
 • Päätti YLL:n aktiivitoimijoiden koulutuspäivän ohjelmasta.
 • Merkitsi tiedoksi OAJ :n Yliopistoseminaarin ajankohtaisen suunnittelutilanteen.

YLL:n hallitus 6.11.2020

 • Merkitsi tiedoksi yliopistojen autonomiaselvityksen ajankohtaisen tilanteen.
 • Merkitsi tiedoksi järjestörakennetyön ajankohtaisen tilan.
 • Päätti esityksestään Vuoden koulutusvaikuttajaksi.
 • Merkitsi tiedoksi yliopistojen ajankohtaiset kuulumiset.
 • Päätti vuoden 2021 kokouskalenterista.


Painetussa lehdessä sivu 54