Miksi Jyväskylän apurahatutkijat eivät saa kannustepalkkiota?

Jyväskylän yliopisto jakaa joulun alla kannustepalkkion työsuhteessa oleville työntekijöilleen (ks. juttu sivulla 16). Twitterissä moni on paheksunut sitä, että esimerkiksi apurahatutkijat eivät kannustepalkkiota saa.

Tämä rajaus johtuu monista syistä, talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä kertoo. Kannustepalkkiolla yliopisto palkitsee työntekijöitään koronapandemian aiheuttamasta lisääntyneestä työtaakasta. Apurahatutkija voi saada palkkion, jos hän on toiminut lisäksi esimerkiksi tuntiopettajana, mutta ei muuten.

Asiaan vaikuttaa Sepän mukaan myös verotus.

— Kannustepalkkio on ennakonpidätyksen alaista palkkaa. Se voi jopa nostaa henkilön kokonaisveroastetta. Palkkana maksettavan kannustepalkkion yhdistäminen apurahaan saattaisi muuttaa myös apurahan verokohtelua, Seppä sanoo.

JUKO n pääluottamusmies Erja Kosonen ymmärtää tehtyä rajausta.

— Apurahatutkijat ovat valitettavasti hajanainen joukko, jonka käsittely yksiselitteisenä ryhmänä on vaikeaa. He ovat osa yliopistoyhteisöä, jos näin haluavat, sillä kaikki eivät sitä erityisesti halua esille tuoda. Mutta he eivät ole työsuhteessa yliopistoon. Se on ollut aiemmin ja on tälläkin kerralla kannustepalkkion peruste.Painetussa lehdessä sivu 15