Hallitusten päätöksiä

Tieteentekijöiden hallitus 17.9.2021

 • Todettiin Tampereen yliopiston yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat keskitettyjä tukipalveluita, 1 100 henkilöä. Ilmoitettu arvio vähentämistarpeesta on 215 henkilötyövuotta.
 • Todettiin tiede- ja korkeakoulurahoituksen tilanne 9.9.2020 päättyneen budjettiriihen pohjalta sekä tehty laaja vaikuttamistyö. Tapaamisia ollut runsaasti mm. ministerien, virkamiesjohdon sekä yliopistojen johdon kanssa.
 • Tieteentekijöiden ja Säätiöiden ja rahastojen yhteinen keskustelutilaisuus Tutkijan elämää apurahalla järjestetään 20.9.
 • Hallitus päätti liiton yliopistodemokratiaa tukevista suosituksista. Niistä viestitään lähiaikoina.
 • Todettiin hallituksen seminaarin keskeiset johtopäätökset ja jatkotoimet.
 • Käytiin läpi Tieteentekijöiden valmistelut kohti tulevaa työehtosopimuskierrosta.
 • Jäsenten kuulemistilaisuus tieteentekijöiden työolosuhteiden kehittämisessä toteutuu verkkotyöskentelynä 27.9.–8.10.2021 sekä Teams-keskustelutilaisuutena 5.10.
 • Marraskuun liittokokous järjestetään hybridijärjestelyin.
 • Tieteentekijöiden lakipalveluiden tukena toimii oikeustieteen ylioppilas Maiju Meller kesään 2022 asti.

Professoriliiton hallitus 15.10.2021

 • Käsitteli liiton alustavia TES-tavoitteita.
 • Käsitteli liiton alustavan toimintasuunnitelman ja antoi jatko-ohjeet valmisteluun.
 • Käsitteli liiton sijoitusasioita.
 • Valtuutti liiton tekijänoikeustyöryhmän antamaan lausunnon maan hallituksen esityksestä tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamiseksi.
 • <
 • Sai tiedoksi, että valtioneuvosto on asettanut määräaikaisen hankkeen, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta.

Professoriliiton hallitus 5.11.2021

 • Hyväksyi liiton uuden strategian esitettäväksi valtuustolle.
 • Hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2022 esitettäväksi valtuustolle.
 • Hyväksyi liiton budjetin vuodelle 2022 esitettäväksi valtuustolle.
 • Käsitteli liiton TES-tavoitteita.
 • Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus on tehnyt liitolle selvityksen Tiedolla tulevaisuuteen. Selvitys tutkimuksen, korkeakoulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tulevaisuuden ilmiöistä ja muutostekijöistä. Hallitus käsitteli liiton johtopäätöksiä. Selvitys julkaistaan valtuuston kokouksen yhteydessä 26.11.
 • Valitsi Vuoden Professorin vuodelle 2022. Valinta julkistetaan Communicatio Academica -tapahtuman yhteydessä 13.1.2022.
 • Merkitsi tiedoksi, että liiton edustajat ovat tavanneet pääministeri Marinia.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: LU T:n johto, OY :n johto.
 • Merkitsi tiedoksi liiton kuulemisen sivistysvaliokunnassa valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2022.
 • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon hallituksen esityksestä tekijänoikeuslaiksi.

YLL:n hallitus 22.10.2021

 • Päätti lausunnostaan tekijänoikeuslain uudistamisesta.
 • Päätti lausunnostaan avoimen tieteen ja tutkimuksen kansalliseksi seurantamalliksi.
 • Merkitsi tiedoksi OAJ :n valtuustovaalien ajankohdan ja ehdokasasettelumenettelyn.
 • Sai selvityksen Yliopistopäivien suunnittelusta.
 • Merkitsi tiedoksi neuvottelutilanteen ja jatkoi tavoitevalmistelua.

YLL:n hallitus 12.11.2021

 • Merkitsi tiedoksi neuvottelutilanteen ja jatkoi tavoitevalmistelua.
 • Jatkoi edellisessä kokouksessa alkanut keskustelua OAJ :n valtuustovaaleista.
 • Linjasi vuoden 2022 YLL-seminaarin järjestämisestä.
 • Sai selvityksen OAJ :n valtuuston kokouksen asioista mukaan lukien järjestörakenteen kehittämisestä.


Painetussa lehdessä sivu 54