Tampereen yliopiston yt-neuvottelut päättyivät erimielisinä

Tampereen yliopisto aikoo edelleen vähentää tukipalveluhenkilöstöään tuotannollisista ja taloudellisista syistä 215 henkilötyövuotta. Henkilöstöjärjestöt tekivät marraskuussa päättyneissä yt-neuvotteluissa ehdotuksen rakenteellisesta uudistuksesta, jolla olisi saatu tavoitellut 14 miljoonan euron säästöt, mutta yliopisto ei tarttunut ehdotukseen.

— Henkilöstöä edustavat neuvottelijat eivät ole saaneet työnantajalta vastausta kysymykseen, mitkä työt päättyvät tai vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi niin, että työntekijöiden irtisanominen olisi välttämätöntä, TaYHYn/ Pron pääluottamushenkilö Jorma Viikki sanoo tiedotteessa.

— Työnantaja ei myöskään ole pystynyt osoittamaan taloudellisia perusteita työvoiman vähentämiselle. Yliopiston tase on vahva ja tilipäätös on ollut voitollinen, Jukon pääluottamushenkilö Sinikka Torkkola toteaa.

Sopuun päästiin irtisanottaville ja eläköityville tarjottavista paketeista sekä työllistymisen tukitoimista.Painetussa lehdessä sivu 16