Suomen TKI-menot kasvoivat, mutta ainoastaan yrityksissä

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan osuus Suomen bruttokansantuotteesta nousi vuonna 2020 0,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2019. TKI-toiminnan osuus BKT:sta oli viime vuonna 2,9 prosenttia. Euroissa mitattuna summa oli 6,9 miljardia, Sivistystyönantajien Toimialakatsaus ja barometri 2021 -julkaisu kertoo.

Vuonna 2009 TKI-menojen osuus BKT:sta oli 3,7 prosenttia, minkä jälkeen se ehti laskea 2,7 prosenttiin vuoteen 2016 mennessä. Useimmissa Suomen tärkeimmistä kilpailijamaista BKT-suhde on viime vuosina kasvanut tai pysynyt ennallaan. Esimerkiksi Ruotsissa osuus oli 3,4 prosenttia vuonna 2019. Suomen tavoitteena on nostaa osuus 4 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Vuosina 2019–2020 tapahtunut TKI-menojen kasvu johtuu ainoastaan yrityksistä. Niiden TKI-menot kasvoivat 5,4 prosenttia. Korkeakoulujen TKI-menot pysyivät ennallaan ja julkisen sektorin menot supistuivat.Painetussa lehdessä sivu 16