ACATIIMI 7/13 tulosta | sulje ikkuna

Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 30.8.2013

 • Käsitteli valtion talousarvioesitystä ja rakenteellisten muutosten pakettia.
 • Sai tiedoksi työmarkkinatilanteen.
 • Käsitteli TTY:n YT-neuvotteluita.
 • Keskusteli Suomessa toimivista yksityisistä korkeakouluista.
 • Suunnitteli liiton ensi vuoden toimintaa.
 • Käsitteli liiton talousasioita.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat kannanotot ja raportit: Perustuslakivaliokunnan kannanotto lakiesitykseen yliopistojen koulutusvastuiden muuttamisesta, Sukupuolten tasa-arvoon vielä matkaa Pohjoismaiden tiede- ja tutkimusmaailmassa, Korkeakoulujen arviointineuvoston työryhmän raportti Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä sekä Laatu, laatu, laatu. Yliopistojen elinehto.

Tieteentekijöiden liiton hallitus 20.9.2013

 • Keskusteli työllisyys ja kasvusopimuksesta sekä rakennepoliittisesta ohjelmasta.
 • Merkitsi tiedoksi asiamies Marketta Honkasen on irtisanoutumisen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Päätti asiamiehen valintaan liittyvistä asioista.
 • Kävi lähetekeskustelun liiton lausunnosta koskien erikoistumiskoulutuksia.
 • Keskusteli tutkimuslaitoksia ja tutkimusrahoitusta koskevasta kokonaisuudistuksesta.
 • Merkitsi tiedoksi säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan ohjeen, jonka mukaan säätiöt maksaisivat yliopistoille 7 %:n yleiskustannuskorvauksen.
 • Valitsi Vuoden tieteenteon esteen.
 • Kävi lähetekeskustelun vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
 • Tarkensi liiton sijoitusstrategiaa.
 • Keskusteli opiskelijapalautteen huomioon ottamisesta yliopistojen rahoitusmallissa.
 • Painetussa lehdessä sivu 46

ACATIIMI 7/13 tulosta | sulje ikkuna