7/15

 • pääsivu
 • sisällys
 • Seppo Sainio
  ordförande, Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL

   

  Ledare

  Digitalisering och kvalitetshöjning

  Igen var det en fröjd att träffa studenterna i början av terminen. Inte bara som grupp utan även som individer. Olika personligheter, motivationsfaktorer och vardagens tidtabeller blir synliga vid dessa träffar. Då man diskuterar ansikte mot ansikte dyker det upp överraskande frågor och idéer, förväntningar och bryderier. Dessa akademiska träffar är verklig kvalitetstid.

  ”Det viktigaste i världen för människan är dägä”, diktade M.A.Numminen i tiderna. ” Känslan av hunger går bort när dägä sjunger.” Vad är dägä? Dägä är ett påhittat ord. Dägä är livets rytm och mening. Dägä är lösningen till allt. Dägä får vardagen att rulla.

  Dagens dägä heter digi (digitalisering).

  Till vår regerings spetsprojekt hör utvecklandet av digitala lärmiljöer vid högskolorna. Bra så. Samhället blir alltmer teknologiserat. Universiteten bör leva i tiden, även vara föregångare. För digitaliseringens del finns det vid universiteten kunnande och fördomsfrihet men även försiktig kritik.

  Vad innebär digitalisering? Det är lika med slopade fotokopior, fri tillgång till information. Det innebär mobilt lärande, kanaler för växelverkan och en kraftkälla för deltagarna.

  Själv har jag uppfattat regeringens instruktioner så att var och en borde besluta att lite höja ribban för sin prestation. Här är digitaliseringen till hjälp. Den erbjuder nya alternativa verksamhetsmiljöer.

  Digitaliseringen har gett oss alla tillgång till information. Har alltså kunskapsförvaltare såsom universiteten blivit överflödiga? Fel! För mottagarna är informationen onyttig eller rentav skadlig om mottagaren inte kan värdera och bearbeta den till brukbar kunskap. Förmågan att värdera information är just sådant grundläggande kunnande som studenterna vill lära sig vid universiteten. Detta sker i samband med en handledd inlärningsprocess och genom hela studietiden. Kunnandet vidareutvecklas i arbetslivet, och detta sker desto snabbare ju bättre man anammat färdigheterna i livslångt lärande under studietiden.

  Universitetsstudiernas pedagogiska principer baserar sig på forskningsrön. Hur främjas principerna av de digitala miljöerna: Hur används digitala media till att främja studerandebaserad undervisning, växelverkan, flerformsstudier och internationalitet? Hur lär man ut det utforskande greppet, hur stöder man inlärningen av arbetslivsfärdigheter och den studerandes personlighetsutveckling eller hens inlärningsprocesser efter studierna? Användningen av digitala media kräver långsiktigt och målmedvetet utvecklande där hela organisationen är delaktig. Det här arbetet pågår hela tiden.

  Trots sparkurer och konkurrens har universiteten effektivitet och högklassigt kunnande som mål. Systematiskt utvecklande av personalens kunnande förbättrar resultaten och utgör ett sätt att genomföra regeringens spetsprojekt. Hela undervisningspersonalen bör inom ramen för sitt jobb ha möjlighet att vidareutbilda sig i digitala media. I samband med de årliga arbetsplanerna signalerar arbetsgivaren hur mycket den värdesätter utvecklandet av personalens kunnande.

  Seminarierummet och regelbundna scheman har fortfarande sin betydelse. En träff ansikte mot ansikte erbjuder ofta det bästa forumet för diskussion, gruppbildning och möten mellan människor. Också det är en arbetslivsfärdighet att man kommer punktligt och förberedd, att man deltar i diskussioner, ställer frågor och ger egna konstruktiva förslag.

  Digitaliseringen är här. Nu gäller det att främja universitetets pedagogiska principer med hjälp av både digitalisering och andra typer av möten.

  Seppo Sainio
  ordförande, Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL

  • Painetussa lehdessä sivu 4