Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 5.10.2018

 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: OKM, SA , opetusministeri, pääministeri, Unifi, Hankenin johto, HY:n johto, SYL
 • Merkitsi tiedoksi, että Jaana Hallamaa toimii liiton edustajana Tieteellisten seurain valtuuskunnan asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä on valmistaa tutkijan vastuullista arviointia koskeva suositus.
 • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019.
 • Teki liiton sijoitustoimintaan liittyviä päätöksiä.
 • Merkitsi tiedoksi, että työmarkkinaosapuolet ovat hyväksyneet 1.1.2019 voimaan tulevat muutokset yliopistojen palkkausjärjestelmään. Liitto tulee ohjeistamaan jäseniään.
 • Käsitteli esitystä uudeksi yliopistojen rahoitusmalliksi. Strategiaperusteisen rahoituksen osuus on kasvamassa, samoin jatkuvan oppisen osuus ja laadullisen ja määrällisen työllistymisen osuus.
 • Merkitsi tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman raportin korkeakouluuudistusten vaikutuksista.

Tieteentekijöiden liiton hallitus 19.10.2018

 • Keskusteli työsopimuslain muutoksesta.
 • Tarkasteli järjestövalmiustilannetta ja erityisesti mahdollisuutta irtautua työtaistelusta, irtautumisen seurauksia ja työtaistelurahastoa.
 • Keskusteli liiton korkeakoulu- ja tiedepoliittisesta strategiapaperista ja ehdotti muutoksia siihen.
 • Pohti liiton sääntöjen uudistamista.
 • Puheenjohtaja kertoi rahoitusmallin ajankohtaisesta tilanteesta. Tieteentekijät ja OAJ jättivät työryhmän loppuraporttiin eriävän mielipiteen.
 • Tarkasteli yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muutosta, joka on edennyt eduskuntaan. Valiokuntakäsittely ei ole vielä alkanut.
 • Keskusteli vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
 • Tarkasteli nuorempia tutkijoita kartoittavan kyselyn tuloksia. Niitä esittelivät Nuorempien tutkijoiden työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri. Tulokset julkistetaan Helsingin yliopiston tieteentekijöiden Agora-tilaisuudessa.
 • Keskusteli liiton lausunnosta Eettisestä tietopolitiikasta tekoälyn aikakaudella.
 • Nimesi liiton ehdokkaat Korkeakoulujen keksintölautakuntaan.


Painetussa lehdessä sivu 54