Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 11.10.2019

 • Käsitteli työmarkkinatilannetta ja järjestöjen valmiutta nostaa työtaisteluvalmiutta. Yliopistojen lakkotoimikuntien koulutuskierros on meneillään.
 • Käsitteli liiton talousasioita, mm. sijoitustoimintaa.
 • Keskusteli liiton toiminnasta vuonna 2020. Toimintasuunnitelma tulee seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi.
 • Merkitsi tiedoksi Kenen yliopisto? Tampereen yliopiston henkilöstön näkemyksiä yliopistojen johtamisjärjestelmistä ja itsehallinnosta -väliraportin.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: pääministeri Rinne, Unifin toiminnanjohtaja, TY:n rehtori.
 • Merkitsi tiedoksi, että liiton edustajia on osallistunut 17.9. Säätytalon edessä budjettiriiheen liittyvään mielenilmaukseen.
 • Sai terveiset HERSC in (Higher Education & Research Standing Committee) kokouksesta.
 • Valtuutti työvaliokunnan valmistelemaan liiton lausunnot eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtion talousarviosta ja valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023.

Tieteentekijöiden liiton hallitus 11.10.2019

 • Keskusteli liiton toimintastrategiasta. Toimintastrategia hyväksytään hallituksen seuraavassa kokouksessa ja laitetaan syysliittokokoukselle tiedoksi.
 • Päätti hakea jäsenyyttä YTN ry:stä.
 • Kävi keskustelua ja merkitsi tiedoksi vuoden 2020 painopisteet toimintasuunnitelman laatimista varten.
 • Merkitsi tiedoksi käydyn keskustelun vuoden 2020 budjetin valmistelua varten.
 • Keskusteli ja päätti Acatiimi-lehden vuotta 2020 koskevista linjauksista.
 • Merkitsi tiedoksi hallituksen kokousajat vuodelle 2020. Kevätliittokokous on 23.4.2020.
 • Keskusteli liiton viestintäpäällikön rekrytointiin liittyvistä asioista.
 • Merkitsi tiedoksi Helsingin yliopiston yt-riitaa koskevan asian tilanteen.
 • Merkitsi tiedoksi selvityksen Akavan hallituksen kokouksesta, mm. työttömyysturvalinjauksista.
 • Merkitsi tiedoksi tapaamiset: Helsingin, Turun ja Tampereen yliopiston johdot sekä tiedeministeri Hanna Kosonen. Keskusteluissa on ollut keskeisesti esillä työhyvinvointiteema.

YLL:n hallitus 25.10.2019

 • Vietti hiljaisen hetken menehtyneen kunniapuheenjohtajan Vesa Kulmalan muistoksi.
 • Sai selvityksen neuvottelutilanteesta ja päätti tarkentaa neuvottelutavoitteita.
 • Sai selvityksen yliopistojen aloituspaikoista ja yliopistojen resursoinnista.
 • Päätti jäsenyhdistysten huomioinnista juhlavuonna.
 • Sai selvityksen ajankohtaisista talousasioista sekä päätti sijoitusten ajankohtaisesta kohdentamisesta.
 • Päätti jäsenkoulutusten järjestämisperiaatteista.


Painetussa lehdessä sivu 50