”Tiede ja tieteentekijät tarvitsevat puolustajia”

Oikeustieteen maisteri Salla Viitanen aloitti 4. marraskuuta Tieteentekijöiden liiton toimistossa toisena lakimiehenä. Liiton pitkäaikainen lakimies Mia Weckman keskittyy jatkossa enemmän edunvalvontaan ja neuvottelutoimintaan, muun muassa seuraaviin työehtosopimusneuvotteluihin. Viitasen tehtäviin kuuluu jäsenten ja luottamusmiesten neuvonta työsuhteeseen, työttömyysturvaan ja sosiaaliturvaan liittyen sekä tekijänoikeudellisia kysymyksiä ja erikoistuminen avoimen tieteen ja informaatioalan erityiskysymyksiin.

Salla Viitanen kertoo hakeneensa Tieteentekijöille töihin, koska se on hänen profiiliinsa sopiva työpaikka. Hän on ollut mukana opiskelijaedunvalvonnassa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa sekä yliopistokollegiossa varajäsenenä.

— Tätä tehtävää oli luonteva hakea. Haluan tehdä merkityksellistä työtä ja voi sanoa, että olen edunvalvonnallinen luonteeltani.

Viitanen valmistui juuri oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Gradusta tuli arvosanaksi laudatur, ja se käsitteli isännänvastuuta alustataloudessa. Hän suoritti valinnaiset ja syventävät opinnot yksityisoikeudesta, ja perehtyi mm. immateriaalioikeuteen sekä informaatio- ja viestintäoikeuteen.

Tieteentekijöillä on nykyään yhä enemmän ongelmia ja kysyttävää juuri immateriaalioikeuksista kuten tekijänoikeuksista. Monilla yliopistoilla on pyrkimyksiä kaventaa tutkijoiden oikeuksia tutkimustuloksiinsa. Opetusta ollaan siirtämässä yhä enemmän verkkoon, mutta tekijänoikeusasioihin voi liittyä epäselvyyksiä. Näihin liittyviin erityiskysymyksiin Viitanen on opiskelujensa lisäksi perehtynyt toimiessaan lakimiesharjoittelijana Suomen tietokirjailijat ry:ssä. Kustannussopimuksiin liittyvä problematiikka on tuttua.

Edellä mainittujen teemojen lisäksi Salla Viitanen tuntee kiinnostusta tutkimusetiikkaan. Hän katsoo, että sen merkitys on jatkuvasti nousussa.

— Tieteellisen tiedon arvo vaatii puolustajia. Yhä enemmän tulee vastaan tutkimukseksi naamioitua tavaraa. Yllättävän monelle on epäselvää, miten tiede määritellään.

Korkeakoulutukseen liittyvät asiat ja tieteentekijöiden ongelmat ovat tulleet tutuiksi myös perheen kautta: isä on toiminut tutkijana Oulun yliopistossa ja äiti on töissä Oulun ammattikorkeakoulussa.

Nuoruudessaan Oulussa Salla Viitanen soitti aktiivisesti viulua ja haki Helsingin yliopiston opiskelemaan musiikkitiedettä. Hän valmistui filosofian maisteriksi, pääaineena musiikkitiede vuonna 2016. Pro graduunsa hän haastatteli muusikkojen liiton luottamusmiehiä heidän alansa ensimmäisestä keskitetystä kunnallisesta sopimuksesta.

— Nyt työnantajapuoli puhuu paljon paikallisen sopimisen puolesta, mutta tuolloin kuntatyönantaja nimenomaan halusi, että paikallisesta siirrytään keskitettyyn sopimukseen.

Harrastuksenaan Salla Viitanen lukee kaunokirjallisuutta laidasta laitaan. Hän myös seuraa aktiivisesti Twitteriä ja ottaa kantaa muun muassa oikeustieteen metodikeskusteluihin



teksti Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 10