Kysymys-vastaus Katja Aho

Työmarkkinaneuvottelut ovat alkaneet Teknologiateollisuudessa. Yliopistosektorilla mietitään paraikaa keskeisiä tavoitteita ja näillä näkymin varsinaiset neuvottelut käynnistyvät tammikuussa. Juristi Katja Aho aloitti syyskuussa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkönä.

1) Miten alku JUKO n yliopistosektorin neuvottelupäällikkönä on lähtenyt käyntiin?

— Alku on ollut vauhdikas ja mielekäs. Olen saanut lämpimän vastaanoton ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

2) Mikä on neuvottelupäällikön tärkeintä työsarkaa varsinaisten neuvottelujen välillä?

— Varsinaisten neuvotteluiden välillä työpäiviä rytmittävät yliopistoneuvottelukunnan, JUKOn hallituksen, TES-työryhmien ja YNK:n nimeämien työryhmien kokoukset sekä niihin liittyvä valmistelutyö. Keskeinen osa työtä on yhteistyö luottamusmiesten sekä jukolaisten liittojen edustajien kanssa heidän esille nostamien kysymysten kautta. Myös erimielisyystapaukset paikallistasolta työtuomioistuimeen asti vaativat oman aikansa, kuten myös luottamusmiestenkoulutukset ja niiden suunnittelu.

3) Nyt voimassa olevan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa sovittiin määräaikaisten asemaa pohtivasta työryhmästä ja sen työtä on päätetty jatkaa tämän vuoden loppuun. Miksi määräaikaisten asemaan on niin vaikeaa löytää parannuskeinoja?

— Työlainsäädännön näkökulmasta yliopistot ovat yrityksiä ja niihin sovelletaan samaa lainsäädäntöä. Yliopistoissa uramallit, jossain tapauksissa vanhat tavat ja kulttuuri, mutta etenkin sirpaleinen rahoitus tekevät tilanteesta haasteellisen. Ongelma ei ole syntynyt hetkessä ja sitä ei ikävä kyllä ratkaista hetkessä. Useissa yliopistoissa tehdään hyvää työtä ja pyritään vähentämään määräaikaisuuksia eri keinoin. Pyrimme tukemaan tätä kehitystä ja käyn mielelläni yhdessä luottamusmiestemme kanssa avointa keskustelua yliopiston johdon kanssa keinoista ja hyvistä käytänteistä määräaikaisten osuuden pienentämiseksi.

4) JUKO n yliopistosektorin neuvottelutavoitteita ei ole vielä lyöty lukkoon. Mitä arvelet tämän kierroksen tärkeimmiksi tavoitteiksi?

— Tavoitteiden asetannassa tullaan varmasti keskustelemaan työssäjaksamisesta ja työmatkoista, kokonaistyöajan jakautumisesta, harmaasta ylityöstä ja mm. tutkimuskausista.

— Sivistystyönantajat on korostanut omissa työmarkkinapoliittisissa linjauksissaan neuvottelukulttuurin parantamista ja odotamme mielenkiinnolla, miten tämä tulee konkreettisesti näkymään neuvotteluissa.

5) Tes-neuvottelut alkavat alkuvuodesta. Onko mitään veikkauksia siitä, koska yliopistohenkilöstöllä on uusi työehtosopimus?

— Tähän vaikuttavat monet tekijät ja myös muiden pöytien tilanne, mutta jos kaikki sujuu hyvin, meillä on sopimus huhtikuun alussa, mutta kuten sanottua mukana on monta muuttujaa.Katja Aho on koulutukseltaan juristi (OTK) ja varatuomari. Hän työskenteli aiemmin JUKOn valtiosektorin asiantuntijana. JUKOon hän tuli vuoden 2017 alusta Lääkäriliiton lakimiehen tehtävistä.


Teksti Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 18