8/11

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Tieteentekijät tutkimuslaitoksissa

  Tutkimuslaitoksissa työskentelevät tutkijat ovat yliopistokollegoitaan pitemmissä palvelussuhteissa ja saavat parempaa palkkaa.

  Tieteentekijöiden liiton viimeiseen jäsenkyselyyn vastanneista (n = 1837) joka neljästoista (7 %) työskentelee tutkimuslaitoksissa. Valtaosa heistä (77 %) työskentelee tutkimustehtävissä. Seuraavaksi yleisimmät tehtävät tutkimuslaitoksissa ovat päällikkötason tehtävät (10 %) ja kirjasto- ja tietoasiantuntijatehtävät (7 %). Tässä lyhyessä katsauksessa tarkastellaan tutkimustehtävissä työskentelevien palkkausta ja muita korvauksia sekä vertaillaan tilannetta tutkimuslaitoksien ja yliopistojen välillä.

  Tutkimuslaitosten tutkijat ovat selvästi useammin suorittaneet tohtorin tutkinnon kuin yliopistoissa työskentelevät (67 % vs. 55 %). He ovat keskimäärin muutaman vuoden yliopistossa työskenteleviä vanhempia (42,7 vuotta vs. 38,9 vuotta). Palvelussuhteen lajissa tutkijoiden välinen ero on erittäin suuri tutkimuslaitosten hyväksi. Tutkimuslaitoksissa vakinaisessa palvelussuhteessa työskentelee 63 % vastaajista, yliopistossa vain joka kymmenes on pysyvässä tehtävässä.

  Tutkimustehtävissä työskentelevien keskipalkassa on suuri ero tutkimuslaitosten eduksi (3489 /kk vs. yliopisto 2901 /kk). Keskipalkkojen ero pienenee hieman kun tarkasteluun otetaan vain tohtorin tutkinnon suorittaneet, mutta ero on silti suuri (3822 / kk vs. 3445 /kk).Oheisessa kuviossa esitetään väitelleiden tutkijoiden keskipalkat tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa sukupuolittain.

  Tutkijoista hieman yli neljännes (29 %) raportoi työskentelevänsä joka viikonloppu, eikä eroja työnantajasektoreiden välillä ollut. Yliopistoissa työskentelevistä tutkijoista 41 % ja tutkimuslaitoksissa työskentelevistä 29 % työskentelee vähintään kahtena iltana viikossa kotonaan. Työmatkoihin liittyviä kustannuksia korvataan selvästi useammin tutkimuslaitoksen tutkijoille kuin yliopistossa työskenteleville.

  Tutkimuslaitoksen tutkijoista 76 % saa aina asianmukaisen korvauksen työmatkoiltaan, yliopistoissa työskentelevistä puolestaan 58 %. Selkein ero on päivärahojen maksamisessa. Kyselyyn vastanneiden mukaan yliopistoissa työskentelevistä 62 % saa aina päivärahan työmatkoistaan, tutkimuslaitoksissa työskentelevistä 86 %.

  Jäsenkyselyn perusteella erot tutkimustehtävissä työskentelevien osalta ovat erittäin merkittäviä tutkimuslaitosten hyväksi. Yliopistojen on korkea aika ryhtyä toimenpiteisiin tutkimushenkilöstönsä palvelussuhteisiin liittyvien epäkohtien korjaamiseksi.

  Antero Puhakka
  Juhani Rautopuro


  • Artikkeli löytyy painetun lehden sivulta 36