Hallitusten päätöksiä

YLL:n hallitus 23.9.2016

 • Sai selvityksen työllisyys- ja kasvusopimukseen (tyka) liittyvistä neuvotteluista.
 • Keskusteli yliopistojen yt-neuvotteluista ja luottamusmiesten asemasta yliopistoissa.
 • Merkitsi tiedoksi yliopistolain vaikutusten toisen arviointikierroksen OKM:n toimesta. OAJ on kommentoinut arvioinnin toteuttamista.
 • Keskusteli OKM:n tutkijanuratyöryhmän työskentelystä sekä opettajien uramallin edistämisestä.
 • Keskusteli yhteistyöstä kieli- ja viestintäopintojen järjestämisessä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Koska kielija viestintäopinnoilla on erilaiset tavoitteet yliopistoissa ja amkeissa, tulisi yhteistyötä etsiä ensisijaisesti yliopistojen välillä ja erikseen ammattikorkeakoulujen välillä.
 • Vahvisti OAJ :n Yliopistopäivien 2015 ohjelman sekä keskusteli YLL:n opetuksen kehittämisen stipendihakemuksista.
 • Hyväksyi vuoden 2016 kokous- ja koulutuskalenterin.
 • Sai ajankohtaiskatsauksen omistamansa kustantamo Finn Lecturan toiminnasta.
 • Merkitsi tiedoksi palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisen mielenilmaisun 18.9.2015, Nordiskt möte -raportin, EDUCA -messut 29.–30.1.2016 sekä OAJ -risteilyn 30.–31.1.2016.

Professoriliiton hallitus 7.10.2016

 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: opetus- ja kulttuuriministeriön johto, TY:n johto ja TTY:n johto.
 • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017. Sivistysvaliokunta on pyytänyt liitolta lisälausuntoa korkeakoulujen toiminnan kehittämisestä ja rahoituksesta vuonna 2017. Eduskunnan sivistysvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto on pyytänyt liittoa kuultavaksi talousarvioesityksestä.
 • Käsitteli liiton toimintasuunnitelmaa ja budjettia vuodeksi 2017.
 • Käsitteli yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointiraporttia. OKM:n ylijohtaja Tapio Kosunen tulee kertomaan liiton hallitukselle raportin keskeisistä johtopäätöksistä erityisesti professoreiden kannalta sekä arvioinnin jatkotoimista.
 • Merkitsi tiedoksi ajankohtaisen työmarkkinatilanteen.
 • Käsitteli liiton medianäkyvyyttä ja liiton vaikuttamistoimintaa.
 • Nimesi työryhmän valmistelemaan liiton historiaa. Liitto täyttää 50 vuotta vuonna 2019.

Tieteentekijöiden hallitus 14.10.2016

 • Keskusteli Akavan aikeista lopettaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen palvelujen käyttö. Liitto kannattaa yhteistyön jatkamista.
 • Pohti Tampere3-hankkeessa ajankohtaista säätiön perustamista. Salailun mahdollistavaa säätiö-muotoa pidettiin henkilökunnan kannalta ongelmallisena.
 • Keskusteli ns. rakenteellisesta kehittämisestä, erityisesti opetuksen hankkimisesta toiselta korkeakoululta, jota varten on valmisteilla yliopistolain muutos. Jo nyt on tehty kieltenopetusta koskevia päätöksiä.
 • Kannatti Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Suomen PENin tutkijoiden sananvapautta koskevaa yhteistyöaloitetta ja päätti mennä mukaan yhteistyöhön alueilla, jotka ovat liitolle tärkeitä.
 • Päätti hakea Eurodocin vuoden 2018 konferenssin ja yleiskokouksen isännyyttä.
 • Päätti osallistua SASK in akavalaisten liittojen yhteiseen hankkeeseen kotitaloustyöntekijöiden aseman parantamiseksi Filippiineillä ja Indonesiassa.
 • Tarkasteli liiton vuoden 2017 toimintasuunnitelmaluonnosta, johon oli pyydetty jäsenyhdistysten kommentteja. Tarkennuksia tehtiin erityisesti sektoritutkimuslaitoksia koskevaan osaan.


Painetussa lehdessä sivu 54