Kysymys - Vastaus

”Apurahatutkijat ovat olennainen osa valtiotieteellisen tiedekunnan tieteellistä yhteisöä”, sanoo Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Hannu Nieminen. Tiedekunnassa perittiin vuosien ajan tilakustannuksia apurahansaajilta. Nyt niistä on päätetty luopua dekaanin päätöksellä.

1) Syyskuussa tehty päätös koskee takautuvasti koko vuotta 2016 sekä myös niitä apurahoja, joihin sisältyy tilakustannuserä, esimerkiksi Suomen Kulttuurirahaston apurahat. Päätös on tehty osana valtiotieteellisen tiedekunnan strategisia linjauksia ja kertyneen ylijäämän käyttöä. Miksi valtiotieteellinen tiedekunta luopuu apurahatutkijoiden tilakustannusten perimisestä?

Apurahatutkijat ovat olennainen osa valtiotieteellisen tiedekunnan tieteellistä yhteisöä. Heidän julkaisunsa kartuttavat meidän tieteenalojen akateemista pääomaa, useimmat heistä ovat aktiivisia jäseniä tutkimusryhmissä, ja monet myös osallistuivat opetukseen. Tilakustannukset ovat olleet paitsi konkreettinen toimeentulokysymys apurahatukijoille, myös symbolinen raja.

2) Kuinka isoa joukkoa apurahatutkijoita tämä päätös koskee?

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa arviolta noin 80 tutkijaa.

3) Miksi päätös on määräaikainen ja koskee vuosia 2016-2020?

Nykytilanteessa päätös on voitu tehdä vain tulevaksi budjettikaudeksi, koska apurahatutkijoiden vuokrat maksetaan tiedekunnan budjetista. Tavoitteena on luonnollisesti muodostaa siitä pysyvä käytäntö.

4) Peritäänkö työhuoneiden tilakustannuksia apurahansaajilta yhä muissa HY:n tiedekunnissa?

Tietääkseni käytäntö vaihtelee, mutta käsittääkseni asiasta keskustellaan useammassa tiedekunnassa.

5) Päätitte myös siitä, että apurahatutkijoille myönnetään ensi vuoden alusta lukien tiedekunnan varoista matka-apuraha yhteen konferenssimatkaan vuoden aikana. Tämä matka-apuraha voi olla suuruudeltaan enintään 800 euroa. Eikö tällaisia apurahoja ole myönnetty aiemmin?

Tietääkseni pysyvää periaatetta ei ole ollut, vaan apurahatutkijoiden matkoja on maksettu epäsäännöllisesti tutkimushankkeiden määrärahoista.Teksti Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 20