Hallitusten päätöksiä

Tieteentekijöiden hallitus 17.11.2017

  • Keskusteli yleisestä ja yliopistosektorin neuvottelutilanteesta.
  • Tarkasteli perustuslakivaliokunnan lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Siinä opetusyhteistyötä ja opiskelijan oikeusasemaa ei pidetty perustuslaillisina ongelmina, toisin kuin liitossa on ajateltu. Valiokunta piti yliopistojen itsehallintoa tärkeänä, ja hallitus päätti, että käsitettä pitää avata.
  • Totesi, että useita paikallisyhdistysten jäseniä on valittu yliopistojen hallituksiin.
  • Merkitsi tiedoksi, että liiton verkkosivulla julkaistu blogikirjoitus Tampereen yliopiston rehtorin valinnasta herätti huomiota tiedotusvälineissä.
  • Sai selvityksen Helsingin yliopistossa valmistellusta tutkimus- ja opetusaineistojen käyttö- ja omistusoikeussopimuksesta, joka on tulossa työsopimusten liitteeksi. Siinä nähtiin runsaasti ongelmia.
  • Kuuli yliopistojen järjestövalmiustilanteesta ja lakko-organisaatioiden rakentamisesta.
  • Merkitsi tiedoksi, että liiton ohje häirintätilanteita varten julkaistaan piakkoin.


Painetussa lehdessä sivu 62